Theateratelier Bloemhof – Deel je verhalen over kwetsbaarheid en kracht

INTERACTIEVE WORKSHOPS OVER DE KRACHT VAN ZUID Deel je verhalen over kwetsbaarheid en kracht. Leer nieuwe mensen kennen en werk aan je zelfvertrouwen. Samen werken we toe naar een presentatie over dingen die we belangrijk vinden. Beweging en plezier gegarandeerd! In een Theateratelier wordt niet geduwd, wél uitgedaagd. Je mag je mond open doen en […]


Open Space

Open Space In deze maandelijkse bijeenkomsten staat ontmoeting centraal, iedereen is welkom. Stagiairs, vrijwilligers, deelnemers en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van activiteiten maar ook mensen die kennis willen maken met de werkwijze van Formaat nodigen we van harte uit. Elke tweede dinsdagavond van de maand gaan de deuren van de werkplaats […]


SHADOW LIBERATION MASTERCLASS

SHADOW LIBERATION MASTERCLASS Faciltated by Evan Hastings FEBRUARY 10-11, 2018 This 2 day Masterclass will introduce participants to the use of Shadow Theatre with Theatre of the Oppressed techniques. Starting with community building, participants will learn engaging Shadow Theatre games to warm up. Once warm, the focus will deepen into dialogue about Gender through shadow […]


Interactieve theatervoorstelling “SJAAK”

Oud-deelnemers van Theateratelier Zuid maakten zich hard voor een nieuwe serie workshops voor kwetsbare bewoners in Rotterdam Zuid en startten met ondersteuning van Formaat en DOCK Feijenoord bewonersinitiatief Theateratelier Bloemhof. Vanaf september 2015 werden wekelijks verhalen over kracht en kwetsbaarheid gedeeld en gespeeld. Hier is de korte scene ‘Sjaak’ uit voortgekomen. Sjaak heeft zich verschanst […]


Gastcollege studenten Pedagogiek

Het thema van semester 2 van jaar 1 is De grote stad. De meeste modules in dit semester hebben een duidelijk verband met dit thema: Opgroeien van de adolescent in de stad, School en samenleving, Wijkgericht werken. In het Praktijkproject 2 krijgt dit thema een specifieke invullen naar het werken met de mensen die “aan […]


Joker training

2-daagse jokertraining voor het docententeam team van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen Aan de orde komen onder andere: hoe begin en eindig je een forum, welke vragen stel je niet en welke wel, wat is je grondhouding, hoe communiceer je met acteurs, hoe ga je om met ‘moeilijk’ publiek en hoe stimuleer je interventies. Er wordt […]


Theateratelier Pauluskerk

WORKSHOPS VOOR BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS Met de technieken van participatief drama gaan we via beelden, spel, improvisatie en beweging aan de slag. Participatief drama biedt mensen letterlijk de (oefen)ruimte om in hun eigen levenskracht (terug) te komen. Met theater als middel, wil Formaat mensen de kans geven strategieën voor het leven te ontwikkelen, te repeteren […]


Training medewerkers WMO

Voeren van huiskamergesprekken In deze 1-daagse training wordt met ca. 40 medewerkers van de gemeente Ede, afdeling WMO gewerkt aan het voeren van gesprekken m.b.t. een indicatie voor persoonlijke ondersteuning. Tijdens de training wordt gewerkt rond praktijksituaties via Forumtheater. Hiervoor worden forumscènes ontwikkeld met ervaringsdeskundigen op basis van vooraf ingebrachte casussen. Besloten bijeenkomst


Workshop kennismaking werkwijze Formaat

Op vrijdag 3 juni 2016 vindt de Beurzendag van VSBfonds plaats in Rotterdam. Tijdens deze dag krijgen 160 bursalen op unieke manier hun beurs uitgereikt. Er worden een aantal lezingen en workshops door de stad georganiseerd. Het fonds richt zich op culturele en maatschappelijke projecten in de maatschappij. Voor het middagprogramma is Formaat gevraagd om […]


Workshop kennismaking werkwijze Formaat

Op vrijdag 3 juni 2016 vindt de Beurzendag van VSBfonds plaats in Rotterdam. Tijdens deze dag krijgen 160 bursalen op unieke manier hun beurs uitgereikt. Er worden een aantal lezingen en workshops door de stad georganiseerd. Het fonds richt zich op culturele en maatschappelijke projecten in de maatschappij. Voor het middagprogramma is Formaat gevraagd om […]


Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL   Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we […]


Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL   Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we […]


Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL   Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we […]


Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL   Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we […]


Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL   Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we […]


Basisprogramma Participatief Drama

LEVEL I: BASISPROGRAMMA Deze vijf daagse cursus geven je algemene basiskennis over Participatief Drama. Via spellen en technieken werk je aan een breed arsenaal van oefeningen die je bij allerlei groepsprocessen in kan zetten. Je maakt kennis met de verschillende methodieken die Augusto Boal ontwikkeld heeft, de context waarbinnen deze ontstaan is en hoe je […]


Training Diversity and Inclusion

Anderhalf daagse training met Luc Opdebeeck voor docenten en onderwijsmanagers van de Hogeschool Rotterdam. Onderwerp van de training is ‘Het creëren van een veilige plek, waar zelfreflectie en content analyse, rondom een brede invulling van het concept ‘diversiteit’ kan plaatsvinden. Besloten bijeenkomst


Interactieve workshop Pedagogisch Vakmanschap

Twee interactieve workshops tijdens de Conferentie Pedagogisch Vakmanschap op donderdag 7 april 2016 voor docenten. De workshops worden gegeven door Luc Opdebeeck. Tijdens de workshop wordt ingezoomd op de verhouding student-docent en wordt onderzocht hoe die relatie gelijkwaardig kan worden aangegaan. Via de uitgangspunten van de Pedagogiek van de Onderdrukten (Freire) wordt met Beeldentheater –Muzisch […]


Interactieve workshop: analyse van een beleidsdag

Voor Scouting Nederland verzorgt Luc Opdebeeck een interactieve workshop met een met een publiek van 125 mensen op vrijdagavond 4 maart 2016 Tijdens de workshop worden uitkomsten van een beleidsdag door het publiek vertaald naar beelden. Besloten bijeenkomst


Dialooggesprek ‘gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie’

In het kader van de Integratietour vindt er donderdag 3 maart een dialooggesprek plaats. Wij willen je van harte uitnodigen om deze avond in gesprek te gaan over het onderwerp ‘gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie’. Gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie. Het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp. Een kwart van alle klachten die […]


Open Space

In deze maandelijkse bijeenkomsten staat ontmoeting centraal, iedereen is welkom. Stagiairs, vrijwilligers, deelnemers en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van activiteiten maar ook mensen die kennis willen maken met de werkwijze van Formaat nodigen we van harte uit. Elke tweede dinsdagavond van de maand gaan de deuren van de werkplaats wagenwijd open. […]


Open Space

In deze maandelijkse bijeenkomsten staat ontmoeting centraal, iedereen is welkom. Stagiairs, vrijwilligers, deelnemers en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van activiteiten maar ook mensen die kennis willen maken met de werkwijze van Formaat nodigen we van harte uit. Elke tweede dinsdagavond van de maand gaan de deuren van de werkplaats wagenwijd open. […]


Open Space

In deze maandelijkse bijeenkomsten staat ontmoeting centraal, iedereen is welkom. Stagiairs, vrijwilligers, deelnemers en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van activiteiten maar ook mensen die kennis willen maken met de werkwijze van Formaat nodigen we van harte uit. Elke tweede dinsdagavond van de maand gaan de deuren van de werkplaats wagenwijd open. […]


Open Space: Alle dagen ui

Q&A met illustrator B.Carrot en Saied Al-Karim Het belooft een hele bijzondere Open Space te worden op dinsdagavond 8 september! Illustrator B. Carrot en Saied Al-Karim komen vertellen én laten zien hoe hun graphic novel Alle dagen ui tot stand is gekomen. Hun kritische boek gaat over het Nederlandse asielbeleid en vertelt het verhaal van Saied […]


Dag van de Dialoog

Dag van de Dialoog Thema ‘Mij een zorg’ Dit jaar organiseren Formaat en Pameijer samen een avond met dialoogtafels in de werkplaats van Formaat. Het thema van de dag van de dialoog van dit jaar is ‘Mij een Zorg’.  Welke zorg heb jij, en voor wie of wat (in de wijk) zorg jij speciaal? Maar […]


Workshop radicalisering en polarisatie

Wanneer ben je radicaal? Hoe overbrug je verschillen in de samenleving? Wat kunnen wij samen? Vanaf november 2015 gaan we met een diverse groep bewoners uit Feijenoord in dialoog over radicalisering en polarisatie.Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners met elkaar hun ervaringen en zorgen delen om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. In […]


Workshop radicalisering en polarisatie

Wanneer ben je radicaal? Hoe overbrug je verschillen in de samenleving? Wat kunnen wij samen? Vanaf november 2015 gaan we met een diverse groep bewoners uit Feijenoord in dialoog over radicalisering en polarisatie.Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners met elkaar hun ervaringen en zorgen delen om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. In […]


Workshop radicalisering en polarisatie

Wanneer ben je radicaal? Hoe overbrug je verschillen in de samenleving? Wat kunnen wij samen? Vanaf november 2015 gaan we met een diverse groep bewoners uit Feijenoord in dialoog over radicalisering en polarisatie.Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners met elkaar hun ervaringen en zorgen delen om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen. In […]


Preview Wild – born as Easy

Bezoekers van de Pauluskerk spelen een preview van de voorstelling Wild – born as Easy tijdens de boekpresentatie ‘Je bent er geweest’ van Len Munnik en Arie de Bruin. “Een kind dat geslagen wordt, leert slaan, een kind dat gerespecteerd wordt, leert respect” (Janusz Korczak, 1878-1942) Kinderen, overal ter wereld, zijn in oorlogssituaties en bezette gebieden […]


Forumtheater met studenten Hogeschool Rotterdam CMV

2e jaars studenten CMV van de Hogeschool Rotterdam presenteren korte forumtheaterstukken en gaan met het publiek in dialoog over maatschappelijke onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze presentaties zijn de afsluiting van de module ‘Participatief Drama’. Formaat verzorgt deze module van 10 dagdelen jaarlijks als vast onderdeel binnen het curriculum CMV. De studenten spelen onder andere […]


Putting Down Barriers – Combatants for Peace (Palestine/ Israel)

A Forum Theatre performance on non-violent resistance in Palestine-Israel.In this taboo-breaking evening Palestinians and Israelis act together on one stage to demonstrate their own harrowing experiences. In Tul Karem and Tel Aviv Combatants for Peace fight with theater as a weapon against occupation and oppression. In LCC ‘t Klooster they demonstrate how they work. Personal […]


Wild, born as easy – Formaat (Netherlands)

Visitors to the Paulus Church give a visual insight into the reality of undocumented refugees in Rotterdam. With many months of workshops we gathered many of the challenges that they have to face. We will play them and after the performance there is a dialogue with the audience about their roles in our society. We’d […]


Shonar Meye – Jana Sanskriti (India)

The play addresses the strong challenges that girls face in India, when born and raised in a rural area. Therefore, the performance focus on the life of a girl, from her childhood to her adulthood and addresses many obstacles faced by her and her fight for survival. Shonar Meye was a result of 5 years […]


We have a contract – CTO Maputo (Mozambique)

‘We have a contract’ provides a penetrating insight into corruption in Mozambique. It addresses a specific case of a multinational company (working with the exploitation of mineral resources) that manages to influence the government to create special conditions that favor this company and harm the Mozambique population. This play provides dialogue on this burning issues. […]


Deelnemersbijeenkomst

Thema: De toekomst van Formaat Locatie: Werkplaats Formaat, Westzeedijk 513 Aanmelden: thamar@formaat.org


Dialoogbijeenkomst

Thema: LGBT, homo emancipatie Locatie: Werkplaats Formaat, Westzeedijk 513 Aanmelden: thamar@formaat.org


Dialoogbijeenkomst

Thema: emancipatie, man/vrouw verhoudingen Locatie: Werkplaats Formaat, Westzeedijk 513 Aanmelden: thamar@formaat.org


Theatre of the Oppressed Festival

13TH – 18TH DECEMBER 2015 ROTTERDAM, THE NETHERLANDS   Formaat is organizing a Theatre of the Oppressed Festival, which takes place in Rotterdam, the Netherlands, from 13th to 18th of December. Groups from India, Mozambique, Palestine/ Israel will participate in this festival and offer us the chance to experience different Participatory Drama methodologies, performances and […]


Participatief Drama met studenten CMV Hogeschool Rotterdam

Naast de opleiding Participatief Drama biedt Formaat verschillende trajecten, gastlessen en trainingen  die ondersteuning bieden bij het in de praktijk brengen van Participatief Drama in het eigen werkveld. Zo heeft Formaat bijvoorbeeld 10 medewerkers van Pameijer, een zorginstelling in de regio Rijnmond, in twee jaar tijd opgeleid tot Participatief Drama Coach. In het op maat gemaakte opleidingstraject is […]


Participatief Drama met studenten CMV Hogeschool Rotterdam

Naast de opleiding Participatief Drama biedt Formaat verschillende trajecten, gastlessen en trainingen  die ondersteuning bieden bij het in de praktijk brengen van Participatief Drama in het eigen werkveld. Zo heeft Formaat bijvoorbeeld 10 medewerkers van Pameijer, een zorginstelling in de regio Rijnmond, in twee jaar tijd opgeleid tot Participatief Drama Coach. In het op maat gemaakte opleidingstraject is […]


Intervisie PD coaches Pameijer

Zo heeft Formaat bijvoorbeeld 10 medewerkers van Pameijer, een zorginstelling in de regio Rijnmond, in twee jaar tijd opgeleid tot Participatief Drama Coach. In het op maat gemaakte opleidingstraject is supportmedewerkers geleerd om oefeningen en spellen in te zetten om op een creatieve en speelse manier cliënten te activeren. Periodiek zijn er intervisie dagen met de groep waarin […]


Kennismakingsworkshop Aan de slag!

Je wil (weer) aan het werk en meedoen in de maatschappij. Hoe pak je dat aan? In deze cursus kijk je samen met anderen wat er nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wat zijn de dingen die je tegenhouden, wat heb je nodig om aan de slag te gaan? We helpen […]


Kennismakingsworkshop Aan de slag!

Je wil (weer) aan het werk en meedoen in de maatschappij. Hoe pak je dat aan? In deze cursus kijk je samen met anderen wat er nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wat zijn de dingen die je tegenhouden, wat heb je nodig om aan de slag te gaan? We helpen […]


Theaterworkshop met buurtbewoners

THEATERWORKSHOPS MET BUURTBEWONERS UIT BLOEMHOF EN OMSTREKEN. BEWEGING EN PLEZIER GEGARANDEERD Deel je verhalen over kwetsbaarheid en kracht. Leer nieuwe mensen kennen en werk aan je zelfvertrouwen. Samen werken we toe naar een presentatie over zaken waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven. In een Theateratelier wordt niet geduwd, wél uitgedaagd. Je mag je mond open […]


Theaterworkshop met buurtbewoners

THEATERWORKSHOPS MET BUURTBEWONERS UIT BLOEMHOF EN OMSTREKEN. BEWEGING EN PLEZIER GEGARANDEERD Deel je verhalen over kwetsbaarheid en kracht. Leer nieuwe mensen kennen en werk aan je zelfvertrouwen. Samen werken we toe naar een presentatie over zaken waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven. In een Theateratelier wordt niet geduwd, wél uitgedaagd. Je mag je mond open […]


Theateratelier Bloemhof: workshops met buurtbewoners

THeaterworkshops met buurtbewoners uit Bloemhof en omstreken BEWEGING EN PLEZIER GEGARANDEERD Deel je verhalen over kwetsbaarheid en kracht. Leer nieuwe mensen kennen en werk aan je zelfvertrouwen. Samen werken we toe naar een presentatie over zaken waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven. In een Theateratelier wordt niet geduwd, wél uitgedaagd. Je mag je mond […]


Theateratelier Pauluskerk

WORKSHOPS VOOR BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS Met de technieken van participatief drama gaan we via beelden, spel, improvisatie en beweging aan de slag. Participatief drama biedt mensen letterlijk de (oefen)ruimte om in hun eigen levenskracht (terug) te komen. Met theater als middel, wil Formaat mensen de kans geven strategieën voor het leven te ontwikkelen, te repeteren […]


Training Forumtheater

MAKEN, SPELEN EN JOKEREN VAN EEN ANTI MODEL In deze cursus staat het maken van een Forumtheatervoorstelling centraal. Je leert de dramaturgische opbouw van een forumscene, hoe je met je deelnemers tot spel komt, het oefenen van tegenspel, vaardigheden die je als regisseur nodig hebt, en hoe je met het publiek de dialoog aangaat tijdens […]


Cursus Participatief Drama: Theatre of the Oppressed

Deze vijf daagse cursus geven je algemene basiskennis over Participatief Drama. Via spellen en technieken werk je aan een breed arsenaal van oefeningen die je bij allerlei groepsprocessen in kan zetten. Je maakt kennis met de verschillende methodieken die Augusto Boal ontwikkeld heeft, de context waarbinnen deze ontstaan is en hoe je het kan toepassen. […]


Voorstelling Wat werkt?

Gastprogrammering, een voorstelling door PLEK uit Utrecht Het ‘Wat Werkt?’ project is een participatief onderzoek naar de nieuwe arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en oude structuren van werk en inkomen. Aan de hand van de scènes gespeeld door de deelnemers, gaan we het gesprek aan met het publiek om (de positie van) jong volwassenen en de arbeidsmarkt te […]


Voorstelling Ik moest kloppen…

THEATER EN DIALOOG OVER WAT ER ACHTER ROTTERDAMSE DEUREN SPEELT   Wat doe je als je je partner kwijtraakt en je bij niemand je verhaal kwijt kan? Hoe ga je om met het gevoel dat niemand verder kijkt dan de huid die je draagt? Hoe hou je je hoofd boven water als rekeningen zich blijven opstapelen? Deze […]


Voorstelling Ik moest kloppen…

Theater en dialoog over wat er achter Rotterdamse deuren speelt   Wat doe je als je je partner kwijtraakt en je bij niemand je verhaal kwijt kan? Hoe ga je om met het gevoel dat niemand verder kijkt dan de huid die je draagt? Hoe hou je je hoofd boven water als rekeningen zich blijven opstapelen? Deze […]


Intervisie PD coaches Pameijer

In 2 jaar tijd heeft Formaat 10 medewerkers van Pameijer, een zorginstelling in de regio Rijnmond, opgeleid als Participatief Drama Coach. In het op maat gemaakte opleidingstraject is supportmedewerkers geleerd om oefeningen en spellen in te zetten om op een creatieve en speelse manier cliënten te activeren. Periodiek zijn er intervisie dagen met de groep waarin […]


Lecture Theatre of the Oppressed

14-04-2017 – 16-04-2017 Social Sciences University of Ankara Luc Opdebeeck will provide a lecture Theatre of the Oppressed within the program on “psychosocial support and conflict transformation” Certificate program in Psychosocial Support and Conflict transformation IOM in cooperation with Social Sciences University of Ankara, is launching a certificate program on “psychosocial support and conflict transformation”. The Certificate is offered […]


Making a Scene: International Masterclass with Luc Opdebeeck

Saturday 13th – Sunday 14th June 2015 Held at: Cardboard Citizens, 77a Greenfield Road, London, E1 1EJ Book your ticket at Cardboard Citizens Luc Opdebeeck is the Artistic Director of Formaat, the leading Theatre of the Oppressed Centre in Holland and the Low Lands of Europe. Over the last 17 years Luc has contributed to putting TO […]


Gastlessen Participatief Drama

Ook op opleidingen is behoefte aan kennis over Participatief Drama. Formaat verzorgd daarom gastlessen bij de opleiding tot dramadocent, CMV en op universiteiten. De Hogeschool Rotterdam, afdeling CMV heeft Participatief Drama opgenomen in het curriculum dat door Formaat jaarlijks wordt verzorgt. Neem contact op met Formaat om de mogelijkheden van een training op maat of […]


Workshops Aan de Slag!

EEN CURSUS VOOR MENSEN DIE BLOKKADES ERVAREN MET HET AAN DE SLAG GAAN OF ZIJN   Je wil (weer) aan het werk en meedoen in de maatschappij. Hoe pak je dat aan? In deze cursus kijk je samen met anderen wat er nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wat zijn de […]