Dialooggesprek ‘gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie’

In het kader van de Integratietour vindt er donderdag 3 maart een dialooggesprek plaats. Wij willen je van harte uitnodigen om deze avond in gesprek te gaan over het onderwerp ‘gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie’.

Gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie.

Het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp. Een kwart van alle klachten die de anti-discriminatiebureaus binnen krijgen gaan over de arbeidsmarkt. Er spelen verschillende factoren een rol. Naast de soms onvoldoende aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, spelen ook taalachterstand, een eenzijdig netwerk en een gebrekkige beheersing van werknemersvaardigheden, negatieve beeldvorming onder werkgevers en een onrealistische verwachtingspatroon bij jongeren een rol bij arbeidsmarktdiscriminatie.

Wanneer en waar

Donderdag 3 maart, thema ‘gelijke behandeling en arbeidsdiscriminatie’
Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Locatie: Formaat, Westzeedijk 513, Rotterdam

Aan deze bijeenkomst kunnen 6 tot 10 deelnemers meedoen. Wil je hierbij zijn? Mail dan naar doortje@formaat.org