Activiteiten

Formaat hanteert verschillende werkvormen om haar doelen te bereiken. Met Forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden, willen wij mensen activeren en tot een actieve dialoog aanzetten. Met Beeldentheater, waarbij met levende beelden wordt gecommuniceerd, willen wij mensen helpen bij het analyseren van situaties waarin zij zich belemmerd voelen in hun mens-zijn. Met samengestelde technieken willen wij mensen gericht ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen.

Hieronder vindt u een overzicht van lopende programma’s.

J&B Chérie 2

Niet Pluis? Wat doe je dan?

In deze training delen buurtbewoners kennis met elkaar over kwetsbare groepen en signalen waar men op kan letten of het minder goed gaat met iemand.Studio Maia

Interactieve workshops met vrouwen. Ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid staat centraal.Stadsatelier

Forumtheater en interactieve dialoogbijeenkomsten voor publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals en vrijwilligers.Open Space

Wil je een avond in onze werkplaats aan de slag? Samen met diverse mensen die betrokken zijn bij Formaat plezier maken met verschillende werkvormen? Kom dan langs en doe mee.Theateratelier Bloemhof

Interactieve theaterworkshops over de kracht van Rotterdam Zuid. Beweging en plezier gegarandeerd.Theateratier Pauluskerk

Workshops voor bezoekers en vrijwilligers. Met technieken van participatief drama gaan we via beelden, spel, improvisatie en beweging aan de slag.Regelgevend Theater met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Een voorstelling maken

Een voorstelling op maat maken doen we met communities of met professionele acteurs voor communities.Teamtraining

Workshops

Wij verzorgen workshops over elk gewenst thema voor jong en oud.