2DO

JONGEREN VOOR JONGEREN

2DO is een activiteit waarbij jongeren werken aan een sociaal en betrokken samenleving. Dat doen ze via zelf ontwikkelde interventies en theaterwerkvormen, waarmee ze andere jongeren uitdagen om over moeilijke thema’s in gesprek te gaan en er samen oplossingen voor te zoeken.

2DO gaat over “Geen woorden maar daden”. 2DO gaat over de daadkracht van jongeren. Door samen te onderzoeken welke thema’s belangrijk zijn voor jongeren en rondom deze thema’s in actie te komen, nemen de jongeren van 2DO de verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan maatschappelijke verandering. 2DO gaat over in actie komen na onderzoek. Over zelf invloed nemen. Eigen verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen en nemen. Jouw samenleving zelf vormgeven. Het gaat over “Peace not passivity”. Dit alles is de kern van het programma.

Het project stelt jongeren in staat om acties met peers te gaan ondernemen in hun eigen ruimte om eigen onderdrukkingsthema’s bespreekbaar te maken. Het geeft hun het gereedschap om te handelen tegen zichtbaar en onzichtbaar onrecht. Het helpt hen, hun politieke agenda om te zetten in daden en dialogen in de samenleving (en vooral onder jongeren zelf). Het project heeft de ambitie om van, door, en met jongeren te worden. Dat betekent toewerken naar zelfstandig eigenaarschap van wat als zelfstandige brongroep moet gaan functioneren. Het project wil daarmee een toegepast middel zijn voor het verder humaniseren van de samenleving, tegen de polarisering, de tweedelingen en onrecht in.

De spelers van 2DO zetten hun eigen achtergrond en verhalen in om aandacht te vragen voor maatschappelijke problemen. Ze komen iedere week bijeen om te groeien in hun theatrale vaardigheden en maatschappelijk bewustzijn. Deze superdiverse groep ontwikkelt, op verzoek of op eigen initiatief theaterscènes. Deze scènes laten een urgent en actueel maatschappelijke problematiek of dilemma zien die gebruikt worden om met andere jongeren en stakeholders in dialoog te gaan. 

2DO in 2023-2024

Na de zomer is het derde jaar van 2DO van start gegaan. In de twee voorgaande jaren is gebleken dat mentale kwetsbaarheid onder jongeren een groot issue is. En daar willen we ons komend jaar vooral op richten. De wachtlijsten in de zorg, toename van studiestress, studieschulden, verschillende post corona verschijnselen, eenzaamheid, genderkeuze, woningnood… Er is genoeg om aan te werken en te bespreken met elkaar. Brandende kwesties waar de jongerengroep invloed op wil nemen. Naast de wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond in onze werkplaats in Rotterdam Delfshaven is gestart met repetities van een forumtheaterstuk. In december 2023 presenteren we dit aan meer dan 600 jongeren in Rotterdam en daarbuiten.

Daarnaast is een onderzoek gestart #Youngings, een door jongeren geleid participatief onderzoek naar mentale kwetsbaarheid onder jongeren. Dit in samenwerking met het lectoraat van de Hogeschool Rotterdam en Zorgvrijstaat. Én zijn we in voorbereiding om vanaf januari 2024 te beginnen met het participatieve theatertraject ‘Grip op mentale gezondheid’ in Nootdorp. Met een groep jongeren wordt het thema mentale weerbaarheid uitgediept door er scènes van te maken. De forumtheatervoorstelling die hieruit voortvloeit wordt een aantal keer gespeeld voor leerlingen van het Stanislas College.

Enthousiast geworden?

Is 2DO iets voor jou en wil je aansluiten? Vul dan het aanmeldformulier in, na ontvangst nemen we snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie of een workshop, voorstelling of langdurige activiteit boeken neem dan contact op via irma@formaat.org.

Partners

VSBfonds, Fonds 21, Fonds ZOZ, Erasmus+, Zorgvrijstaat, Hogeschool Rotterdam, ZonMW, Sociaal Wijkteam Dordrecht, gro-up Pijnacker-Nootdorp, CulturA & Zo