2DO

JONGEREN VOOR JONGEREN

2DO is een project waarbij jongeren werken aan een beter, rechtvaardiger Rotterdam. Dat doen ze via zelf ontwikkelde interventies en theaterwerkvormen, waarmee ze in Rotterdamse wijken andere jongeren uitdagen om over moeilijke thema’s in gesprek te gaan en er samen oplossingen voor te zoeken.

In 2021 heeft Formaat het programma 2DO ontwikkeld om met participatief theater polarisatie tegen te gaan en weerbaarheid tegen radicalisering te vergroten. Door, van en voor jongeren.

2DO gaat over “Geen woorden maar daden”. 2DO gaat over de daadkracht van jongeren. Door samen te onderzoeken welke thema’s belangrijk zijn voor jongeren en rondom deze thema’s in actie te komen, nemen de jongeren van 2DO de verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan maatschappelijke verandering. 2DO gaat over in actie komen na onderzoek. Over zelf invloed nemen. Eigen verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen en nemen. Jouw samenleving zelf vormgeven. Het gaat over “Peace not passivity”. Dit alles is de kern van het programma.

Het project stelt jongeren in staat om acties met peers te gaan ondernemen in hun eigen ruimte om eigen onderdrukkingsthema’s bespreekbaar te maken. Het geeft hun het gereedschap om te handelen tegen zichtbaar en onzichtbaar onrecht. Het helpt hen, hun politieke agenda om te zetten in daden en dialogen in de samenleving (en vooral onder jongeren zelf). Het project heeft de ambitie om van, door, en met jongeren te worden. Dat betekent toewerken naar zelfstandig eigenaarschap van wat als zelfstandige brongroep moet gaan functioneren. Het project wil daarmee een toegepast middel zijn voor het verder humaniseren van de samenleving, tegen de polarisering, de tweedelingen en onrecht in.

2DO in 2022

Het creatieve leerproces wordt in 2022 voortgezet waarbij trainers van Formaat een coachende rol hebben, maar een kernteam van jonge professionals mede verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

In de zomer van 2022 gaan we los in een creatief leerproces in onze werkplaats in Delfshaven en op het Eiland van Brienenoord in de Buitenplaats. Er wordt toegewerkt naar interventies waarmee de jongeren in het najaar de praktijk in gaan.

Enthousiast geworden?

Meer informatie over het project en de aanmeldprocedure is te vinden op deze pagina. Direct aanmelden kan ook via. Klik hier voor het aanmeldformulier.
Wil je een workshop, voorstelling of langdurige activiteit boeken neem dan contact op via info@formaat.org.

Partners

Buitenplaats Brienenoord, Gemeente Rotterdam