Over Formaat

De werkplaats van FORMAAT is een plek waar groepen uit de samenleving elkaar ontmoeten, ondersteunen, en middels theater hun stem laten horen en de dialoog aangaan over sociale vraagstukken met een breed publiek. Er gewerkt wordt aan activering, participatie, inclusie en mensenrechten.

Het door Augusto Boal ontwikkelde Theatre of the Oppressed, met al zijn methodische diversiteit, is het basisgereedschap waarmee Formaat werkt. Formaat zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare positie, en is er van overtuigd dat kunst en cultuur een essentiële bijdrage levert aan het stimuleren van creativiteit en het verbinden van bewoners met diverse achtergronden. Formaat is een platform waar mensen hun hulpvraag in beeld brengen en analyseren, om met elkaar de stap naar verandering te maken.

  • er wordt methodisch gewerkt aan participatie
  • er vindt ontmoeting en verbinding plaats tussen mensen via concrete acties
  • Theater en drama zijn niet alleen een consumptiemiddel. De transformatie van toeschouwer doeschouwer staat centraal.

FORMAAT is met haar jarenlange ervaring een kennisplatform en heeft een prominente plek in de gemeenschap van het toegepast theater, zowel nationaal als internationaal. Ons netwerk dat zich uitstrekt van New York tot London, van Maputo naar Calcutta en van Rotterdam naar Tel Aviv en Ramallah staat in directe verbinding met elkaar.
Het kenniscentrum heeft een eigen opleiding, verzorgt trainingen op maat en publiceert voor professionals die met deze krachtige methodiek aan de slag gaan.
Formaat verzorgd gastlessen en programma’s voor Hogescholen, Universiteiten, NGO’s, de lokale overheid en internationale hulporganisaties in binnen en buitenland.

Lees meer over Formaat, wie we zijn, wat we doen en hoe we werken via het menu hiernaast.