Forumtheater

Sinds 1999 maakt Formaat samen met partners Forumtheatervoorstellingen met en voor verschillende doelgroepen om dialoog op gang te brengen, ondergrondse kennis naar boven te brengen en sociale cohesie te bevorderen. Het Forum wordt gevormd door het publiek. Dat mag bij Formaat niet alleen kijken, maar ook meespelen. Het publiek speelt de hoofdrol. Toeschouwers worden doeschouwers. Forumtheater onderzoekt, activeert, stimuleert dialoog, zet aan tot nadenken én handelen.

Stadsatelier

Forumtheater en interactieve dialoogbijeenkomsten voor publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals en vrijwilligers.Een voorstelling maken

Een voorstelling op maat maken doen we met communities of met professionele acteurs voor communities.