Wat we doen

Activiteiten

Formaat hanteert verschillende werkvormen om haar doelen te bereiken. Met Forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden, willen wij mensen activeren en tot een actieve dialoog aanzetten.

Met Beeldentheater, waarbij met levende beelden wordt gecommuniceerd, willen mensen helpen bij het analyseren van situaties waarin zij zich belemmerd voelen in hun mens-zijn.

Met samengestelde technieken willen wij mensen in gericht ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen. Door ook methodieken over te dragen willen wij het succes van onze missie bevorderen.

Doelgroepen

Formaat is daar te vinden waar mensen proberen om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die tussen hen en een volwaardig functioneren in deze samenleving staan. Daarbij richten wij ons bewust op groepen aan wie weinig kansen worden toegedicht.

Voorbeelden uit de afgelopen 5 jaar zijn:

  • Forumtheater over pesten, discriminatie & uitsluiting in het onderwijs; dialoog tussen jong & oud in de wijk middels Forumtheater.
  • Inspraak van mensen met een verstandelijke beperking middels Beeldentheater en Forumtheater
  • Theaterateliers voor reïntegratie met mensen met een psychosociale problematiek.
  • Legislatief Theater met jongeren.