Opleiding Participatief Drama

Participatief Drama wordt steeds bekender, meer geïmplementeerd en gewaardeerd. Dat is niet verwonderlijk want de methodiek werkt en is een belangrijk gereedschap wat in de toolkit van iedere professional in de sectoren cultuur, kunst, welzijn, gezondheidszorg en onderwijs thuishoort.
Jaarlijks organiseert Formaat de opleiding Participatief Drama en in oktober 2017 start Luc Opdebeeck met het basisprogramma, gevolgd door de modules Forumtheater en Rainbow of Desire.

In de opleiding leer je verschillende technieken en toepassingen van Participatief Drama. Het programma bestaat uit drie onderdelen van elk vijf dagen, die ook zelfstandige eenheden zijn.
Je krijgt tools mee om drama en theater in te zetten om te activeren, dialoog te stimuleren, en aan te zetten tot nadenken én handelen. De drie modules, elk met een eigen focus, zijn ook los van elkaar te volgen.

De opleiding is bijzonder geschikt gebleken voor welzijnswerkers, groepsleiders, dramatherapeuten, ervaringsdeskundigen, theatermakers, (drama) docenten, jongerenwerkers, et cetera.
In de afgelopen jaren zijn honderden mensen opgeleid, in het studiejaar 2015-2016 hebben ruim 25 mensen aan één of meerdere onderdelen deelgenomen.

De opleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door Luc Opdebeeck ,artistiek directeur bij Formaat, onder zijn leiding zijn talloze producties en projecten uitgevoerd met en voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Hij werkt sinds 1989 met Participatief Drama en heeft jarenlange ervaring met het geven van trainingen. Ook in het buitenland geniet hij als trainer bekendheid en was o.a. actief in Spanje, Kroatië, Servië, Moldavië, Zuid-Afrika, Laos, India en Mozambique. Luc is co-auteur van de boeken ‘De mens in de hoofdrol’ en Een scene schoppen’.

Basisprogramma Participatief Drama
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Forumtheater: Maken, spelen en jokeren van een anti model
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Rainbow: Participatief drama als ortho-pedagogisch middel
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Studiehandleiding Opleiding Participatief Drama
Inschrijfformulier

 

Algemene informatie

Hier is de algemene informatie over de Opleiding Participatief Drama te vinden.Teamtraining

Level I: Basisprogramma

In het vijfdaagse basisprogramma wordt kennisgemaakt met de methodiek, met als basis het Theater van de Onderdrukten (TvO) van Augusto Boal.Module Forumtheater

Level II: Forumtheater

In de tweede vijfdaagse module staat het Forumtheater centraal. Er wordt ingegaan op het maken, spelen en Jokeren van een anti model.Module de Regeboog van Verlangens

Level II: Rainbow

De vijfdaagse module Rainbow gaat in op de therapeutische toepassingen van de Participatief Drama methodiek.Level III: Praktijkbegeleiding en/of Stage

Formaat biedt allerlei mogelijkheden om (aanstaand) professionals te ondersteunen bij het implementeren van Participatief Drama in de praktijk.