Een voorstelling maken

Forumtheater maken voor verandering is de core business van Formaat. Met professionele acteurs en/ of met mensen uit communities, via korte of langere werkprocessen. Alle thema’s waarbij sprake is van de wens tot structurele verandering, dialoog, bewustwording en het doorbreken van taboes zijn mogelijk. Bijvoorbeeld voor studiedagen, manifestaties, scholen of in de wijk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorbeelden van eerder uitgevoerde projecten zijn:

 • The Last Resort
  Gemaakt met mensen met een meervoudige diagnose en hun begeleiders in het kader van presentatie onderzoek naar gebruikerswoonvoorziening.
 • Kurwa!
  Gemaakt met leerlingen van een internationale schakelklas in het kader van integratie en het omgaan met vooroordelen.
 • Seksualiteit met een beperking
  Gemaakt met acteurs in het kader van een studiedag over seksualiteit in het werk met mensen met een verstandelijke beperking.
 • De Bezemwagen
  Gemaakt met acteurs en supportbegeleiders in het kader van een studiebijeenkomst over management in de zorg.
 • Werken in de wijk
  Formaat brengt partijen bij elkaar en stimuleert dialoog, met verrassende uitkomsten en mogelijke oplossingen voor problemen in een wijk. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn:
  Beerta: overlast verminderd, dialoog tussen jongeren en bewoners tot stand gekomen; Rotterdam-Schiemond: activering van groep jongeren ten behoeve van de wijk; Delft-Heilige Land: overlast beëindigd, coalitie tussen opbouwwerk, bewoners en jongeren; Den Haag-Transvaal: activering bewoners, draagvlak voor buurtpreventie; Assen-Marsdijk: beëindigen conflict rond toekomstige skatebaan.
 • Perron 4
  Gemaakt met Cluster 4-leerlingen in het kader van lobby voor meer inspraak- en ontplooiingsrechten.
 • Circus Pa Meijer
  Gemaakt met mensen met een verstandelijke beperking in het kader van cliëntenparticipatie.
Cluster 4 jongeren over onderwijs en zorg Bewoners maken een voorstelling over thema's in de wijk Agenda 2020 Legislatief Theater met jongeren Regelgevend Theater met en voor mensen met een verstandelijke beperking