Over de brug

Theatrale performance en dialoog met buurtbewoners uit Rotterdam West en Zuid

Over de brug is een project om verbindingen te creëren tussen verschillende Rotterdammers. Van oktober 2014 tot maart 2015 is er tijdens een wekelijkse workshop gewerkt aan een presentatie die opgevoerd is voor een breed publiek in de stad.

Volg de ontwikkelingen van dit project via het blog Grassrootspeacebuilding.nl

Projectopzet

Binnen de Rotterdamse samenleving zijn verschillende polarisaties aanwezig, die niet altijd zichtbaar problematisch zijn maar onder de oppervlakte een bron van conflict en escalatie in zich dragen. Gebrek aan wederzijds respect voor elkaar en gebrek aan kennis van elkaars identiteiten en achtergronden zorgt voor spanningen. Die spanningen worden middels participatief theater in beeld gebracht en verminderd door elkaar te ontmoeten in een kunstzinnig project.

Dit project richt zich op ouderen (55+) en jongeren (23-). Beleidsmakers zien een groeiende kloof tussen jong en oud. Ouderen voelen zich geïntimideerd door jongeren en de jongeren voelen zich afgewezen door ouderen. Vooroordelen over en weer houden spanningen in stand. Daarom kiezen we er voor om deze twee groepen bij elkaar te brengen.

Uitvoering

Uitvoering vindt plaats in Rotterdam Zuid in de Proeftuin Feijenoord aan de Persoonsdam 142 en gelijktijdig in Rotterdam West in de Werkplaats van Formaat aan de Westzeedijk 513.

Meer weten?

Neem dan contact op met Formaat.: info@formaat.org.

Partners en financiering

Over de brug komt voort uit het uitwisselingsproject Grassroots Peacebuilding tussen Formaat en Combatants for Peace uit Palestina en Israel en wordt uitgevoerd in samenwerking met Dock Rotterdam en Zowel! Delfshaven.

Grassroots Peacebuilding/ Over de brug is door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd als beeldbepalend project en wordt daarnaast mogelijk gemaakt met de financiële steun van het VSBfonds, de Gebiedscommissie Delfshaven en Oxfam Novib/ E-motive.

Downloads

Wervingsflyer Over de brug
Performance Over de brug