Grassroots Peacebuilding

“Grassroots Peacebuilding” is een uitwisselingsproject tussen Formaat en Combatants for Peace uit Israel en Palestina. Gedurende het eerste jaar (2013) van deze uitwisseling heeft Formaat aan de handleiding “Bridging the Divide” gewerkt. Deze handleiding is één van de opbrengsten van de uitwisseling. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling en implementatie van de “Polarised Theatre of the Oppressed”, een theatermethodiek die is ontwikkeld door CfP, en die we nu ook in Nederland kunnen inzetten. Doel van de methodiek is het inzichtelijk maken van het conflict door het inzetten van participatief theater en daarmee een brug te slaan tussen gepolariseerde groepen.

Formaat start een project om met dit gepolariseerde model nieuwe verbindingen te creëren tussen kwetsbare ouderen en jongeren in Rotterdam West en in Rotterdam Zuid.

Activiteiten

Beoogde activiteiten in de periode september 2014 t/m maart 2015 zijn:

Stadsatelier ‘Over de brug’
Opstarten van een pilot in samenwerking met Dock Rotterdam en Zowel Delfshaven om nieuwe verbindingen te creëren tussen kwetsbare ouderen en jongeren in Rotterdam Zuid en in Rotterdam West.

Werkbezoek aan Israel/ Palestina
Een uitwisseling tussen stakeholders (vertegenwoordigers van zorg, welzijn en overheidsinstellingen) en Combatants for Peace met werksessies en een bezoek aan de bezette gebieden in Israel/ Palestina.

Train de trainer, gastlessen en workshops
Combatants for Peace verzorgt in Nederland diverse workshops en gastlessen, waarin aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en wat zuiderse kennis voor Nederland kan betekenen.

Een 2 daagse training door Luc Opdebeeck, artistiek leider van Formaat aan het kader van Combatants for Peace in Israel/ Palestina. 

Bridging the divide 
De verdere ontwikkeling van de handleiding. Aanpassingen en toepassingen van het gepolariseerde model worden verwerkt in de handleiding. De werkgroep gaat zich verder buigen over de vraag hoe nieuwe uitvoerders in de praktijk te betrekken, en hoe deze handleiding verspreid en toegepast kan worden in het veld.

Uitvoering

Door dit project maakt Formaat alweer voor de derde keer deel uit van het Oxfam Novib – E-Motive netwerk. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis met organisaties uit het Zuiden. Daarbij staat voorop dat wij in het Noorden kunnen leren van de kennis uit het Zuiden (en vice versa).

Om het project te verwezenlijken wordt er samengewerkt met, onder andere: Combatants for PeaceDock Rotterdam, Zowel! Delfshaven, ADB Radar, Hogeschool Rotterdam, Oxfam Novib – E-Motive en het NCDO.

Grassroots Peacebuilding/ Over de brug is door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd als beeldbepalend project en wordt daarnaast mogelijk gemaakt met de financiële steun van het VSBfonds, de Gebiedscommissie Delfshaven en Oxfam Novib/ E-motive.

Download en links

Combatants for Peace
Oxfam Novib – E-Motive
Bridging the Divide
Panel for Peace I
Panel for Peace II
Panel for Peace III