Dialoogbijeenkomst Feijenoord

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN EN NETWERKEN VERSTERKEN MET THEATER ALS MIDDEL

 

Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners en professionals met elkaar ervaringen en zorgen delen over radicalisering en polarisatie, om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen.

Tijdens workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we in beeld welke polarisaties worden ervaren, en delen we zorgen rondom radicalisering. Wanneer ben je radicaal? Hoe uit zich dat? Wat kan je als omgeving doen? Hoe kijken verschillende bevolkingsgroepen naar elkaar en hoe overbruggen we onderliggende spanningen? Welke voedingsbodem ligt hieraan ten grondslag?

De uitkomst van de workshops vormen de basis voor korte forumtheater scènes die ingezet worden bij interactieve dialoogbijeenkomsten en evenementen op steeds weer andere plekken, zoals publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten of ouderavonden in het onderwijs. Dialoogbijeenkomsten leveren ideeën, voorstellen en suggesties rond concrete problemen op. De resultaten worden door gekoppeld aan betrokken organisaties.

DIALOOGBIJEENKOMSTEN

Donderdag 19 mei, 10.30-11.30 uur (alleen voor vrouwen),
Ridderkwartier, Stichtseplein 2, Rotterdam

Dinsdag 24 mei, 19.30-21.00 uur,
Huis van de wijk Irene, Oudelandstraat 75, Rotterdam

Donderdag 26 mei, 19.30-21.00 uur,
Huis van de wijk Feijenoord, Persoonsdam 142, Rotterdam

Maandag 30 mei, 19.30-21.00 uur,
Huis van de wijk Oleander, Oleanderplein 43, Rotterdam

Donderdag 2 juni, 19.30-21.00 uur,
Rotterdams Vakcollege de Hef Slaghekstraat 221, Rotterdam

Toegang is gratis. Meld je aan voor één of meerdere bijeenkomsten via: Inschrijven

INFORMATIE

Wilt u meer informatie, een workshop bijwonen of een dialoogbijeenkomst organiseren?
Neem contact op met Formaat | 010-452 40 452

Dit programma is een opdracht van het gebied Feijenoord met financiering door Directie Veiligheid en wordt door Formaat uitgevoerd in samenwerking met DOCK Jongerenwerk. Het programma loopt van november 2015 tot juni 2016.

Stadsdialoog Feijenoord is een vervolg op de pilot Over de Brug, waarin is gewerkt met een methodiek om polarisatie tegen te gaan en verschillen te overbruggen.