Interactieve workshop Pedagogisch Vakmanschap

Twee interactieve workshops tijdens de Conferentie Pedagogisch Vakmanschap op donderdag 7 april 2016 voor docenten. De workshops worden gegeven door Luc Opdebeeck.

Tijdens de workshop wordt ingezoomd op de verhouding student-docent en wordt onderzocht hoe die relatie gelijkwaardig kan worden aangegaan. Via de uitgangspunten van de Pedagogiek van de Onderdrukten (Freire) wordt met Beeldentheater –Muzisch Agogische werkvorm- en gerelateerde oefeningen dieper ingegaan op praktijksituaties en dilemma’s van docenten.

Besloten bijeenkomst