Forumtheater met studenten Hogeschool Rotterdam CMV

2e jaars studenten CMV van de Hogeschool Rotterdam presenteren korte forumtheaterstukken en gaan met het publiek in dialoog over maatschappelijke onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze presentaties zijn de afsluiting van de module ‘Participatief Drama’. Formaat verzorgt deze module van 10 dagdelen jaarlijks als vast onderdeel binnen het curriculum CMV. De studenten spelen onder andere over de rol van de media in tijden van polarisatie, depressie, seksuele intimidatie in de openbare ruimte en in intieme setting, prestatiedruk en omgaan met hoge verwachtingen.