Workshop radicalisering en polarisatie

Wanneer ben je radicaal?
Hoe overbrug je verschillen in de samenleving?
Wat kunnen wij samen?

Vanaf november 2015 gaan we met een diverse groep bewoners uit Feijenoord in dialoog over radicalisering en polarisatie.Stadsdialoog Feijenoord is een interactief platform waar bewoners met elkaar hun ervaringen en zorgen delen om zo gezamenlijk tot actieverzoeken te komen.

In vijf workshops op verschillende locaties in Feijenoord ontmoeten we jongeren, ouders en ouderen in de wijk. Gezamenlijk brengen we in beeld welke polarisaties de bewoners ervaren en delen we zorgen rondom radicalisering. Wanneer ben je radicaal? Hoe uit zich dat? Wat kan je als omgeving doen? Hoe kijken verschillende bevolkingsgroepen naar elkaar en hoe overbruggen we onderliggende spanningen? Welke voedingsbodem ligt hieraan ten grondslag? De workshops vinden plaats op donderdag 29 oktober, 5 en 19 november.

De uitkomst van de workshops vormen de basis van een forumtheatervoorstelling. De voorstelling wordt in de vanaf december 2015 ontwikkeld en gerepeteerd door een diverse groep bewoners onder regie van Thamar Kemperman. Repetities vinden wekelijks plaats op donderdagen. Vanaf maart 2016 wordt de forumtheatervoorstelling ingezet bij dialoogbijeenkomsten in de wijk. Elke dialoogbijeenkomst eindigt met het inventariseren van actieverzoeken, de resultaten worden door gekoppeld aan betrokken organisaties en gebiedscommissie Feijenoord.

Stadsdialoog Feijenoord is een samenwerking tussen DOCK en Formaat

Wil je meer informatie, een van de workshops bijwonen of meespelen in de voorstelling?
Neem dan contact op met Thamar Kemperman: thamar@formaat.org