Voorstelling Wat werkt?

Gastprogrammering, een voorstelling door PLEK uit Utrecht

Het ‘Wat Werkt?’ project is een participatief onderzoek naar de nieuwe arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en oude structuren van werk en inkomen. Aan de hand van de scènes gespeeld door de deelnemers, gaan we het gesprek aan met het publiek om (de positie van) jong volwassenen en de arbeidsmarkt te doorgronden.

DATum en TIJD

Donderdag 18 juni 2015, aanvang 19.00 uur

LOCATIE

Formaat
Westzeedijk 513, Rotterdam

Aanmelden

Via ruben@plek-maken.nl