Stadsatelier

Het Stadsatelier ontwikkelt, op verzoek of op eigen initiatief, theatrale forumscènes. Deze scènes laten een urgent en actueel maatschappelijke problematiek of dilemma zien en worden ingezet bij interactieve dialoogbijeenkomsten en evenementen op steeds weer andere plekken, zoals publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals en vrijwilligers.

Thema’s

De thema’s die worden uitgewerkt komen voort uit de vraag/behoefte van de deelnemers (thema’s die bovendrijven uit meerdere theaterateliers) of uit verzoeken van een organisatie of de politiek. Allerlei maatschappelijke thema’s kunnen aangepakt worden, zoals opvoeding, eenzaamheid, sociaal isolement, (vrouwen) emancipatie, mantelzorg, schuldenproblematiek, criminaliteit, polarisatie, Islamofobie, homofobie,, (huiselijk) geweld, integratie/acceptatie vluchtelingen, etc.

Wat een armoe!

Momenteel wordt een nieuwe voorstelling rond armoede ontwikkeld. In de groep zitten een aantal ervaringsdeskundigen, zowel jongeren als ouderen, met een sterke drive om de impact van armoede zichtbaar en bespreekbaar te maken. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Cultuurconcreet en wordt vanaf het voorjaar 2022 ingezet.

INFORMATIE EN boeking

Een activiteit wordt geheel op maat uitgevoerd. Neem contact met Irma Hazeleger, 06-12332108 op om de mogelijkheden te bespreken.

Gezelschap

De samenstelling van het Stadsatelier wordt gekenmerkt door zijn superdiversiteit en bestaat uit een sociale mix van buurtbewoners, mensen met een (verstandelijke) beperking of psychosociale achtergrond, jongeren, studenten, theoretisch of praktisch opgeleid, van alle culturen en wijken van Rotterdam.

Voorbeelden

In Crooswijk zijn in het najaar van 2016 drie succesvolle dialoogbijeenkomsten uitgevoerd. Aan de hand van forumtheaterscenes over radicalisering, waarin groepsdruk, afwezige vaders, witte woede maar ook positieve rolmodellen een rol speelden, ging het publiek een levendige discussie met elkaar aan en greep in op het toneel. Een impressie van de voorbereidingen is te zien in onderstaand filmpje.

Over de brug was een project om verbindingen te creëren tussen verschillende Rotterdammers. In wekelijkse workshops is er gewerkt aan een presentatie met ouderen (55+) en jongeren (23-) in Rotterdam Zuid én West. In de loop van het proces zijn de groepen bij elkaar gebracht en de presentatie opgevoerd voor een breed publiek aan beide kanten van de rivier.