Stadsatelier

Het Stadsatelier ontwikkelt, op verzoek of op eigen initiatief, theatrale forumscènes. Deze scènes laten een urgent en actueel maatschappelijke problematiek of dilemma zien en worden ingezet bij interactieve dialoogbijeenkomsten en evenementen op steeds weer andere plekken, zoals publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals en vrijwilligers.

Thema’s

De thema’s die worden uitgewerkt komen voort uit de vraag/behoefte van de deelnemers (thema’s die bovendrijven uit meerdere theaterateliers) of uit verzoeken van een organisatie of de politiek. Allerlei maatschappelijke thema’s kunnen aangepakt worden, zoals opvoeding, eenzaamheid, sociaal isolement, (vrouwen) emancipatie, mantelzorg, schuldenproblematiek, criminaliteit, polarisatie, Islamofobie, homofobie,, (huiselijk) geweld, integratie/acceptatie vluchtelingen, etc.

Forumtheater

Forumtheater is een vorm van theater waarbij de spelers een probleemsituatie spelen; het publiek kan vervolgens hierop reageren en meespelen om de situatie anders te laten aflopen; door in het forumtheater te oefenen in het omgaan met moeilijke situaties wordt het publiek voorbereid op omgaan met de werkelijkheid.

Gezelschap

De samenstelling van dit gezelschap wordt gekenmerkt door zijn superdiversiteit en bestaat uit een sociale mix van buurtbewoners, mensen met een (verstandelijke) beperking of psychosociale achtergrond, jongeren, studenten, bezoekers van de Pauluskerk, hoog of laag opgeleid, van alle culturen en wijken van Rotterdam.

INFORMATIE EN boeking

Heeft u belangstelling om een interactieve workshop, teamtraining of dialoogbijeenkomst te organiseren? Neem dat contact op met Formaat | 010-4524045