Teamtraining

Analyse, dialoog en het
stellen van gezamenlijke doelen

De combinatie van ondergrondse kennis en methodische aanpak leent zich bij uitstek voor het verzorgen van trainingen en cursussen. In teambuilding sessies voor creëren van cohesie in teams maar ook trainingen gericht op het herkennen en erkennen van maatschappelijke kwesties.

Beeldentheater geeft de mogelijkheid om een analyse te maken van de complexe wereld waarin mensen zich bevinden. Met Beeldentheater wordt stap voor stap de reële situatie van de deelnemers neergezet. Daarbij bepalen deelnemers de personages, de plaats van handeling en het conflict.

De methodiek van het beeldentheater kan ook toegepast worden met acteurs, zij dynamiseren het verhaal en er ontstaat spel. Op de gespeelde scènes kan via Forumtheater worden ingesprongen. Ook is het mogelijk een vooraf gerepeteerde scene te spelen rond elk gewenst thema.

Empowerment van uitvoerende teams door het analyseren van het werk via Beeldentheater, doelen stellen en repeteren voor de realiteit van morgen. Ook staan wij voor de dialoog tussen werkers en cliënten in een actieve en activerende setting, waarbij de cliënten de vragen stellen.

Informatie en boeking

Een training of cursus wordt geheel op maat uitgevoerd. Neem contact op met Irma Hazeleger, 06-12332108, om de mogelijkheden te bespreken.

Voorbeeld: Niet Pluis training voor buurtbewoners

De Niet pluis training is ontwikkeld vanuit de vraag van Zowel! Delfshaven en Opzoomer Mee. In de training wordt buurtbewoners theorie aangereikt over kwetsbare groepen in de samenleving en signalen waar men op kan letten of het minder goed gaat met iemand. In de training komt aan de orde: Niet pluis wat doe je dan? Waar kun je terecht met je signalen/vragen? Deel van de training gaat over handelen (handelingsverlegenheid) en doorverwijzen. Voor de training zijn scenes ontwikkeld op basis van vooraf ingebrachte casussen. Aan de training hebben buurtbewoners deelgenomen die zich in de wijk actief inzetten bij lief en leed projecten.

Voorbeeld: Training bejegening voor ambtenaren

Deze training die voor ambtenaren sociale dienst en schuldhulpverlening van de gemeente Ede is ontwikkeld, is een goed voorbeeld van wederkerig leren. De inhoud is door het kenniscentrum ontwikkeld met inzet van het Stadsatelier.

In de training is onderzocht wat gelijkwaardigheid is, waarbij de spelers van het Stadsatelier indringende persoonlijke verhalen vertelden over ongelijke behandeling als je een uitkering hebt, in de schulden zit of met psychische problematiek kampt. Verhalen die deden inzien wat er aan de andere kant van jouw positie gebeurt, en een integer onderzoek hoe je kan handelen vanuit empathie en gelijkwaardigheid. De ambtenaren waren erg enthousiast over deze vorm van wederkerig leren en hebben daadwerkelijk andere inzichten gekregen over hun werkpraktijk. De echtheid van de verhalen die verteld en gespeeld werden hadden daadwerkelijk impact, de opzet van de training deed veel met iedereen. “Zo voel je even wat er allemaal aan de andere kant van mijn bureau gebeurd, dat zet mij wel even aan het denken”.