Teamtraining

Analyse, dialoog en het
stellen van gezamenlijke doelen

 

Beeldentheater geeft de mogelijkheid om een analyse te maken van de complexe wereld waarin mensen zich bevinden. Met Beeldentheater wordt stap voor stap de reële situatie van de deelnemers neergezet. Daarbij bepalen deelnemers de personages, de plaats van handeling en het conflict.

De methodiek van het beeldentheater kan ook toegepast worden met acteurs, zij dynamiseren het verhaal en er ontstaat spel. Op de gespeelde scènes kan via Forumtheater worden ingesprongen. Ook is het mogelijk een vooraf gerepeteerde scene te spelen rond elk gewenst thema.

Empowerment van uitvoerende teams door het analyseren van het werk via Beeldentheater, doelen stellen en repeteren voor de realiteit van morgen. Ook staan wij voor de dialoog tussen werkers en cliënten in een actieve en activerende setting, waarbij de cliënten de vragen stellen.

Een teamtraining wordt geheel op maat uitgevoerd. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

J&B Chérie 2

Niet Pluis? Wat doe je dan?

In deze training delen buurtbewoners kennis met elkaar over kwetsbare groepen en signalen waar men op kan letten of het minder goed gaat met iemand.