Theateratelier Rotterdam

Bij het project in Rotterdam is gekeken naar de effecten op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Pameijer heeft een verslag opgesteld, waarin per deelnemer wordt weergegeven hoe deze mensen geprofiteerd hebben van het Theateratelier. (Pameijer 2008) Download