Onderzoeksrapporten

Rapport over het effect van Forumtheater in het onderwijs

Home & Away

Rapport over het effect van Forumtheater in het onderwijs. Centraal voor dit effectonderzoek stond de mening van bijna 3800 leerlingen die de voorstelling Home & Away hebben gezien. (2009) U kunt het rapport downloaden.Theateratelier Rotterdam Zorgverslag

Theateratelier Rotterdam

Bij het project in Rotterdam is gekeken naar de effecten op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Pameijer heeft een verslag opgesteld, waarin per deelnemer wordt weergegeven hoe deze mensen geprofiteerd hebben van het Theateratelier. (Pameijer 2008) DownloadForumtheater als bijdrage aan de morele ontwikkeling van jongeren

Vier je mee…?

Dit rapport bevat de uitkomsten van een evidence based onderzoek naar de opbrengst van Forumtheater. En maakt inzichtelijk hoe Formaat met Vieren een bijdrage levert aan de morele ontwikkeling van jongeren. (Verwey-Jonker Instituut 2006) Hier te downloaden.