Evaluatie 2DO

Activiteiten van 2DO – jongeren voor jongeren, is door Radar Advies gemonitord en er is een effectmeting gedaan. De evaluatie is hier te downloaden.