Stadmakerscongres – Wie maakt de stad eigenlijk? En wie dus niet?

Op vrijdag 11 november organiseert AIR voor de derde keer het Stadmakerscongres in Rotterdam. Er is nationaal en internationaal een beweging voelbaar dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. En dat juist iedereen – vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie – aan de ontwikkeling van de stad kan bijdragen. In Rotterdam noemen we jullie stadmakers en AIR nodigt jullie graag uit voor dit congres.

Informatie over het programma en aanmelden via de website van het Stadsmakerscongres .

De participatieve Rotterdammer?

Wie maakt de stad eigenlijk? En wie dus niet? De gemeente beschikt inmiddels over een heel arsenaal aan “participatie instrumenten”. Er zijn talloze manier waarop de Rotterdammer kan meedenken, initiatieven kan indienen, zijn mening kan geven. Toch ligt de participatiegraad nog steeds erg laag. Niet alleen in Rotterdam overigens. Eind oktober wordt dit besproken in de Rotterdamse Gemeenteraad.
Is participatie alleen voorbehouden aan de witte hoogopgeleide 50 plusser? Hoe goed kennen we de diverse stedelijke samenleving? Best confronterend. Maar niet bedoeld om “lesje te leren”, maar wel bedoeld om gesprek over aan te gaan.

Neem deel aan actieve en interactieve workshop van 60 minuten met een stevige dialoog daarin, georganiseerd door de Stichting Formaat met het Stadsatelier en in samenwerking met het programma “de Wij-samenleving” van de gemeente Rotterdam. In de workshop worden scenes gespeeld die daarna met behulp van interventies van het publiek en met spelers uit het publiek opnieuw gespeeld. Dit gaat over wat er gebeurt op micro-/buurtniveau: niveau van de echte mensen. En het handelingsperspectief op dat niveau vs het perspectief op macro niveau.

Welke lessen kunnen we trekken om de participatie van de Rotterdammer te vergroten?