Aanpak radicalisering en extremisme in het jeugddomein

Versterking van de rol van professionals

U bent van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse conferentie voor het Landelijk Platform Lokale Professionals op 3 november 2016. Het thema van dit jaar is de aanpak van radicalisering en extremisme in het jeugddomein, waarin de aandacht wordt gevestigd op het versterken van de rol van zorg- en welzijnsprofessionals.

Deze conferentie wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op de website van de conferentie treft u onder de diverse buttons alle informatie aan over o.a. het programma, de workshops, de film Layla M., de locatie en de contactgegevens. Registratie is verplicht en mogelijk via deze link

De lege scene in het gepolariseerde model

Luc Opdebeeck verzorgt samen met acteurs van het Stadsatelier drie interactieve workshops waarin kennis gemaakt wordt met narratieve drama technieken om lastige thema’s zoals polarisatie en radicalisering bespreekbaar te maken met groepen in de wijk, de klas of in de zorg. Formaat zet theater in als basisgereedschap en instrument voor ontmoeting, empowerment, sociale verandering en dialoog. Uitganspunt bij processen is altijd de kracht en kennis die aanwezig is bij deelnemers.