Workshop Shadow Theatre

Participatory Shadow Theatre for Dialogue, masterclass with Evan Hastings. February 10-11, 2018
This 2 day Masterclass will introduce participants to the use of Shadow Theatre with Theatre of the Oppressed techniques.


Algemene informatie

Hier is de algemene informatie over de Opleiding Participatief Drama te vinden.


Teamtraining

Basisprogramma

In het vierdaags basisprogramma wordt kennisgemaakt met de methodiek, met als basis het Theater van de Onderdrukten (TvO) van Augusto Boal.


Module Forumtheater

Forumtheater

In de tweede vierdaagse module staat het Forumtheater centraal. Er wordt ingegaan op het maken, spelen en Jokeren van een anti model.


Module de Regeboog van Verlangens

Rainbow

De vierdaagse module Rainbow gaat in op de therapeutische toepassingen van de Participatief Drama methodiek.


Level III: Praktijkbegeleiding en/of Stage

Formaat biedt allerlei mogelijkheden om (aanstaand) professionals te ondersteunen bij het implementeren van Participatief Drama in de praktijk.


Workshops with Hector Aristizábal

From March 20-23, 2014, Hector Aristizábal will conduct two consecutive workshops on the uses of the Theatre of the Oppressed and its interweaving with related fields.


Master Class with David Diamond

“Theatre for Living”, a workshop for facilitators seeking to deepen community dialogues. February 6-10, 2014


Master class met Chen Alon

“The Polarized Theatre of the Oppressed”, een masterclass over het in beeld brengen van sociale machtsrelaties, op 20 en 21 april 2013.


Master class with Katy Rubin

Master class with Katy Rubin

Theatre of the Oppressed as instrument for social change in New York City. October 6-7, 2012


Master class Marc Weinblatt

Master class with Marc Weinblatt

Fascinating Master Class on weaving Playback Theatre & Theatre of the Oppressed techniques. May 12-13, 2012


Masterclass with Brent Blair

Weekendworkshop over het gebruik van Participatief Drama technieken bij de verwerking van (collectieve) trauma’s.