The power of Dialogue

Methodiekoverdracht Oost-Europa 2005-2007

The Power of Dialogue (POD) was een internationaal trainingsprogramma ter bevordering van de inzet van Participatief Drama in Oost-Europa. Het programma is in 3 landen uitgevoerd en bestond uit vier fasen:

  1. inventarisatie toepassingsmogelijkheden van Participatief Drama in de betrokken landen
  2. twee vijfdaagse trainingen, gegeven door experts, voor 20 deelnemers met een tussenpoos van 3 maanden, inclusief verplicht praktijkonderdeel
  3. publicatie van een startershandboek
  4. ondersteuning voor follow-up projecten. Het project is gestart in oktober 2005 en liep tot december 2007. Er is gewerkt in Moldavië, Servië en Kroatië.

Uitvoering

Onder leiding van Luc Opdebeeck vond in februari 2006 de eerste training plaats in Chişinâu, de hoofdstad van Moldavië. De tweede training werd gegeven door Adrian Jackson, artistiek leider van Cardboard Citizens. In april en juli 2007 werden op deze manier ook de trainingen in Zagreb (Kroatië) ingevuld. In Belgrado (Servië) gaf Luc Opdebeeck begin 2007 beide trainingen.
In elk van de landen werd een lokaal coördinator aangesteld, die verantwoordelijk was voor de organisatie van de trainingen en het uitbrengen van het handboek. Ronald Matthijssen van Formaat ondersteunde de deelnemers aan de trainingen bij het opzetten van vervolgprojecten.

Cijfers

In Moldavië meldden zich 25 personen aan voor de eerste training; na het praktijkgedeelte bleven 17 mensen over die het volledige traject afmaakten. In Kroatië waren de cijfers 21 resp. 14. De deelname in Servië overtrof alle verwachtingen. Er waren 34 deelnemers in de eerste training en 27 voltooiden het hele programma.

Vervolgprojecten

Deze lagen vooral op vier terreinen:

  1. Rechten van minderheden; gehandicapten, homo’s, Roma.
  2. Empowerment en positieverbetering van jongeren; straatkinderen, jeugdwerkloosheid, geweld op school.
  3. Dialoog in de samenleving; tussen jong & oud, verzoening na de Joegoslavische oorlog, actieve democratie.
  4. Aandacht voor “vergeten” groepen in de samenleving; drugsverslaafden, gedetineerden, weeskinderen, slachtoffers van mensenhandel.

Daarnaast ontstaan er steeds meer initiatieven die gericht zijn op de humanisering van de samenleving. In Oost-Europa gaat de introductie van het kapitalisme gepaard met uitbuiting, gevaarlijke werkomstandigheden, massa-ontslagen, privatisering van vrijwel het volledige openbare leven en de verpaupering van delen van de bevolking.

Financiering en partners

POD werd gefinancierd door de DOB Foundation, met een flinke eigen bijdrage van Formaat. In Moldavië werd samengewerkt met de homo-organisatie GenderDoc-M en de OVSE. In Kroatië werd het project uitgevoerd in samenwerking met de landelijke vereniging van dramadocenten HCDO. In Servië werd POD mede ondersteund door de Ambassade van Canada en cultuurcentrum Rex, onderdeel van de B-92 groep, die aan de basis stond van de democratische revolutie in 1992.

Power Of Dialogue - Photo: Marco Krojac Power Of Dialogue - Photo: Marco Krojac Power Of Dialogue - Photo: Marco Krojac Power Of Dialogue - Photo: Marco Krojac