The Bitterest Taboo

Het project is gericht op het omgaan met taboethema’s in het algemeen en met HIV/AIDS in het bijzonder. Hoofdonderdeel is een uitwisseling met GTO Maputo, de leidende organisatie op het gebied van Theater van de Onderdrukten in Mozambique.

Hoofddoelen zijn:

  • een lerend uitwisselingsproces tussen beoefenaars van Theater van de Onderdrukten in Mozambique en Nederland opzetten
  • gemeenschappelijke ideeën ontwikkelen over hoe je met taboethema’s kunt omgaan

GTO Maputo bezocht Nederland van 17-22 mei 2011 en gaf in die periode een tweedaagse training voor preventiewerkers, twee voorstellingen en een masterclass voor mensen met ervaring in Participatief Drama.

Het project werd afgesloten met een training in Mozambique door Luc Opdebeeck van Formaat in juli 2011.
Formaat neemt door middel van deze projecten deel aan het
E-Motive netwerk. Doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis met organisaties in ontwikkelingslanden. Daarbij staat voorop dat wij in het Noorden kunnen leren van de kennis uit het Zuiden. Toepassing van die kennis in projecten in Nederland is een vorm van onderbouwing voor ontwikkelingssamenwerking: investeren in het Zuiden kan Nederland veel opleveren.

In een korte film over community arts komen GTO Maputo en The Bitterest Taboo naar voren. Deze film is gemaakt ism Movisie en E-Motive en is hier te bekijken.