Outspoken

Dit project (2008) laat zien

  • dat ontwikkelingssamenwerking zelfbewuste, zelfredzame en moderne organisaties als Jana Sanskriti voortbrengt
  • dat culturele rijkdom veel meer is dan folklore, maar een onmisbaar transportmiddel is voor maatschappelijke vooruitgang
  • dat kleine investeringen in een autonome beweging grote positieve effecten kunnen hebben
  • dat wij in Nederland iets terugkrijgen uit ontwikkelingslanden in de vorm van kennis en ervaring die hier te gebruiken is

Jana Sanskriti
Letterlijk “Cultuur van het Volk”, ontstaan in Kolkata midden jaren ’80. Onder leiding van Sanjoy Ganguly en zijn vrouw Sima uitgegroeid tot de grootste beweging van het Theater van de Onderdrukten ter wereld. Actief in verschillende delen van India, vooral op het platteland. Thema’s als empowerment van vrouwen en van de landelijke bevolking, lokale politiek en democratie, mensenrechten en andersglobalisering staan centraal.

Outspoken
Met het project Outspoken wilden we bereiken dat er in Rotterdam, Den Haag en Utrecht mensen met Participatief Drama aan het werk gaan. Mensen die theater als communicatiemiddel gebruiken om hun positie te versterken, om actief aan de samenleving deel te nemen en om vooral hun stem te laten horen.

Formaat neemt door middel van deze projecten deel aan het
E-Motive netwerk. Doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis met organisaties in ontwikkelingslanden. Daarbij staat voorop dat wij in het Noorden kunnen leren van de kennis uit het Zuiden. Toepassing van die kennis in projecten in Nederland is een vorm van onderbouwing voor ontwikkelingssamenwerking: investeren in het Zuiden kan Nederland veel opleveren.

Outspoken - Jana Sanskriti Outspoken Outspoken Outspoken