Vacature stage

Bijdragen aan een inclusieve samenleving?

In een samenleving die sterk polariseert en verschillen worden uitvergroot werkt Formaat aan gelijkwaardigheid, solidariteit, empowerment en dialoog met en tussen bewoners. Formaat is er voor alle bewoners maar richt zich met name op de meest kwetsbare burgers in de samenleving.

Wil jij samen met ons verschil maken? Kom dan stage lopen bij Formaat. Jaarlijks zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor mensen die onze werkwijze willen leren kennen.

STAGE PROJECTMEDEWERKER

Formaat zet theater en drama in als basisgereedschap en instrument voor ontmoeting, empowerment, sociale verandering en dialoog. Mogelijkheden zijn divers en we kijken graag welke werkzaamheden aansluiten bij je interesse en achtergrond.

Als projectmedewerker werk je mee aan sociaal-culturele projecten. Je onderhoudt contact met deelnemers en vrijwilligers, bent verantwoordelijk voor de verslaglegging en draagt bij aan de werving van nieuwe deelnemers. Je houdt bij hoe de deelnemers zich ontwikkelen in de verschillende projecten en rapporteert daarover. Je creëert samen met de projectleider een veilige sfeer waarin deelnemers zich op hun gemak voelen. Je zet je eigen expertise in bij de uitvoering van het project en denkt en doet proactief mee.

WIE ZOEKEN WE

Wij zoeken HBO studenten CMV, Social Work of Theater die nieuwsgiering zijn en die zowel inhoudelijk meedenken als de handen letterlijk en figuurlijk uit de mouwen steken. Je kan zelfstandig en in groepsverband werken, en gaat proactief aan de slag. We verwachten dat je een flexibele houding hebt, zelfstandig bent en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leerproces.

Deze functie is ook geschikt voor mensen die het vak van theatermaker/ procesbegeleider willen leren. Theoretische kennis van Participatief Drama/ Theatre of the Oppressed is hiervoor een vereiste.

WAT BIEDT FORMAAT

Bij Formaat werk je in een klein gedreven team. In deze ondersteunende functie werk je samen met collega’s die passie voor het vak hebben. De stage wordt op projectbasis ingevuld.

INTERESSE?

Stuur je motivatie met CV naar vacature@formaat.org
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Irma Hazeleger, 06-12332108.

WAT DOET FORMAAT

Formaat is een plek waar groepen uit de samenleving elkaar ontmoeten, ondersteunen, en middels theater hun stem laten horen en de dialoog aangaan over sociale vraagstukken met een breed publiek. Er wordt gewerkt aan activering, participatie, inclusie en mensenrechten.

Formaat zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare positie, en is er van overtuigd dat kunst en cultuur een essentiële bijdrage levert aan het stimuleren van creativiteit en het verbinden van bewoners met diverse achtergronden. Formaat is een platform waar mensen hun hulpvraag in beeld brengen en analyseren, om met elkaar de stap naar verandering te maken.

Formaat hanteert verschillende werkvormen om haar doelen te bereiken. Bijvoorbeeld met forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden. Hiermee worden mensen geactiveerd tot een actieve dialoog.

Met Beeldentheater, waarbij met levende beelden wordt gecommuniceerd, worden mensen geholpen bij het analyseren van situaties waarin zij zich belemmerd voelen in hun mens-zijn.

Door de verschillende methodieken over te dragen aan anderen bevordert Formaat het succes van haar missie.