Vacature Bestuursleden

Ben jij maatschappelijk betrokken? Heb jij affiniteit met mensen in de marge van de samenleving? Wordt jij warm van begrippen als solidariteit, respect, dialoog, inclusie en medemenselijkheid? Wordt dan bestuurslid bij Formaat!

Wegens uitbreiding van het huidige bestuur is Formaat op zoek naar een nieuw bestuurslid met een achtergrond in de kunst en cultuur sector. Je hebt binnen dit speelveld een relevant netwerk wat ingezet kan worden. Bij voorkeur heb je een link met de stad Rotterdam.

WAT DOET FORMAAT

Formaat is een plek waar groepen uit de samenleving elkaar ontmoeten, ondersteunen, en middels theater hun stem laten horen en de dialoog aangaan over sociale vraagstukken met een breed publiek. Er wordt gewerkt aan activering, participatie, inclusie en mensenrechten.

Formaat zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare positie, en is er van overtuigd dat kunst en cultuur een essentiële bijdrage levert aan het stimuleren van creativiteit en het verbinden van bewoners met diverse achtergronden. Formaat is een platform waar mensen hun hulpvraag in beeld brengen en analyseren, om met elkaar de stap naar verandering te maken.

Formaat hanteert verschillende werkvormen om haar doelen te bereiken. Bijvoorbeeld met forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden. Hiermee worden mensen geactiveerd tot een actieve dialoog.

Met Beeldentheater, waarbij met levende beelden wordt gecommuniceerd, worden mensen geholpen bij het analyseren van situaties waarin zij zich belemmerd voelen in hun mens-zijn.

Door de verschillende methodieken over te dragen aan anderen bevordert Formaat het succes van haar missie.

BESTUURSLEDEN

Het bestuur heeft een toetsende en adviserende rol bij de bewaking van de doelstelling van Stichting Formaat en bepaald en bewaakt het algemene beleid. Verder heeft het bestuur een onafhankelijke, toezichthoudende en controlerende rol, die belangrijk is voor een stabiele, gezonde organisatie.

Dit zijn grote woorden, maar in de praktijk is het goed om te weten dat Formaat met een klein bestuur werkt. We proberen dicht bij de organisatie te staan. We vinden het daarom ook van belang dat je niet enkel de 4 tot 6 vergadering per jaar bijwoont, maar dat je ook een aantal keer naar een voorstelling of andersoortige bijeenkomst komt.

Je moet affiniteit hebben met het besturen van een kleine, specialistische organisatie. Die kleine organisatie heeft echter een groot internationaal netwerk. Dit maakt Formaat bijzonder en dit maakt Formaat relevant.

PROFIEL

  • We verwachten dat je een ambassadeur voor Formaat bent
  • Je bent een teamspeler met een relevant netwerk wat je in kan en wil zetten ten behoeve van de stichting
  • Je bent maatschappelijk betrokken
  • Je hebt affiniteit met mensen in de marge van de samenleving
  • Je denkt kritisch en creatief mee over Formaat, haar beleid en doelstelling
  • Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur zijn we niet op zoek naar iemand die werkzaam is in het (hoger) onderwijs

WAT BIEDT FORMAAT

Formaat is bezig met het implementeren van de Governance Code Cultuur. Deze code verwacht dat bestuurders onbezoldigd hun werk doen. Uiteraard worden je onkosten volledig vergoed.

INTERESSE?

Stuur je motivatie en CV naar vacature@formaat.org.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Irma Hazeleger via 06-12332108