Themamiddag stigmatisering – Theateratelier Bloemhof

Theateratelier Bloemhof presenteert:

Thema middag ‘stigmatisering’

Wat is gelijkwaardige behandeling? Hoe kan ongelijkwaardige behandeling en stigmatisering je herstel in de weg zitten? Deelnemers van Theateratelier Bloemhof zetten hún ervaringsdeskundigheid in om deze vragen gezamenlijk te onderzoeken. Tijdens de themabijeenkomst staan persoonlijke verhalen centraal. We spelen situaties uit waarin Anita probeert haar plek terug in de maatschappij te krijgen. Ze loopt aan tegen de vooroordelen van haar familie en hulpverleners. Ze worstelt met de positie waarin ze terecht gekomen is. Hoe doorbreken we stigmatisering en kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat mensen als Anita weer midden in de maatschappij komen te staan?

Theateratelier Bloemhof bestaat voor het merendeel uit mensen die met psychiatrie en/of langdurige zorg te maken hebben (gehad). Deze themabijeenkomst vindt plaats in de week van de psychiatrie (19-24 maart) en is bedoeld voor mensen die zelf met psychiatrische uitdagingen en/of langdurige zorg leven, familieleden en vrienden, bewoners en professionals,  professionele hulpverleners en overige geïnteresseerden.

Wanneer
Dinsdag 20 maart 15.30-17.00 uur

Waar
Huis van de Wijk Irene
Oudelandstraat 75, Rotterdam

Aanmelden
Graag horen we vooraf of je komt, aanmelden kan via bloemhof@formaat.org

TOEGANG IS GRATIS

Over Theateratelier Bloemhof
Theateratelier Bloemhof is een wijkactiviteit die wordt uitgevoerd door Formaat i.s.m. Humanitas. Kwetsbare bewoners uit Bloemhof en omstreken komen wekelijks samen en werken aan persoonlijke groei en maatschappelijke verandering. Theater wordt ingezet als middel om dat wat er in de stad speelt in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.