Workshops

Formaat verzorgt workshops over elk gewenst thema. Wat speelt er in een groep? Wat is niet bespreekbaar? Waar mist de dialoog? Wil je mensen activeren en stimuleren?

Een workshop wordt geheel op maat uitgevoerd en afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht met één of meerdere workshopbegeleiders. De methodiek van het beeldentheater kan ook toegepast worden met acteurs, zij dynamiseren het verhaal en er ontstaat spel. Op de gespeelde scènes kan via Forumtheater worden ingesprongen. Ook is het mogelijk een vooraf gerepeteerde scene te spelen rond elk gewenst thema. Formaat biedt deze workshops aan met decor, licht en geluid. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Workshops Beeldentheater

Beeldentheater geeft de mogelijkheid om een analyse te maken van de complexe wereld waarin mensen zich bevinden. Met Beeldentheater wordt stap voor stap de reële situatie van de deelnemers neergezet. Daarbij bepaalt het publiek de personages, de plaats van handeling en het conflict.

Formaat zet beeldentheater in waar om analyse, dialoog en het stellen van gezamenlijke doelen wordt gevraagd. Deze workshops zijn o.a. geschikt voor teamtrainingen, ouderavonden, studiedagen, symposia, wijkbijeenkomsten.

Preventie workshops

De workshops geven een groep spelenderwijs inzicht in de oorzaken en consequenties van handelen. Er wordt gewerkt met leerlingen uit dezelfde klas of met een groep jongeren/volwassenen die reeds ervaring rond het thema hebben.

De groepsleden bedenken een fictief personage dat door ongewenst gedrag in problemen raakt. De groep analyseert eerst het ontstaan van de problemen en bedenkt vervolgens oplossingen.