Theateratelier Sociale activering en reïntegratie

Empowerment en dialoog voor, door én met mensen met een psychosociale achtergrond

Wekelijks wordt er gewerkt aan psychosociaal herstel door middel van kunst en theater.

Bij Formaat wordt niet geduwd, wél uitgedaagd. De activiteiten zijn geen traject, maar een kans. Je mag er je mond open doen en zeggen wat jij vindt. Je mag zijn wie je bent. In de Theaterateliers komen mensen tot bloei die eigenlijk besloten hadden om in hun schulp te blijven. Het blijkt ook dat mensen meer gaan doen dan zelfs de begeleiders verwacht hadden. Ze worden sociaal en maatschappelijk actief en sommigen vinden zelfs op eigen kracht een baan.

Regelmatig presenteren de Theaterateliers hun verhalen aan publiek, dat zowel uit de doelgroep als uit professionals, buurtbewoners en beleidsmakers kan bestaan.

Een volledig draaiend Theateratelier bestaat uit twee verschillende groepen:

  1. Een instroomgroep voor die mensen die nog niet precies weten of het Theateratelier iets voor ze is en wat ze er mee willen.
  2. Het eigenlijke Theateratelier: een meer productiegerichte groep die toewerkt naar een concrete sociale actie.

Doelgroep

Mensen met een psychosociale of psychiatrische achtergrond, vaak (ex) dak- en thuislozen en (ex) verslaafden met een meervoudige diagnose.

Duur Vanaf 40 weken Groepsgrootte Max 15 deelnemers Kosten Op aanvraag

Downloads & Links

Procesverslag Theateratelier Rotterdam
Zorgverslag Theateratelier Rotterdam
DVD Theateratelier Haarlem

Theateratelier Empowerment - sociale psychiatrie Theateratelier Rotterdam Theateratelier Haarlem Theateratelier Leiden - Winnaar Samen Sociaalprijs 2002