Theateratelier Rotterdam

In 2007 startte het Theateratelier Rotterdam Delfshaven met bewoners van een beschermde woonvoorziening in de wijk. Deelnemers zijn zowel mensen met een psychiatrische diagnose als mensen die dak- en thuisloos zijn (geweest). Deelnemers maken over het algemeen een enorme persoonlijke ontwikkeling door en stromen door naar vervolgactiviteiten, naar scholing en soms ook naar werk. In navolging van het succes in Delfshaven is er in 2010 een Theateratelier in Rotterdam Zuid gestart.

Periodiek zijn er open Theaterateliers, waarbij cliënten, werkers, managers en beleidsmakers, buurtbewoners en andere belangstellenden een volledige workshop kunnen meemaken. Het Theateratelier werkt daarmee ook aan de integratie van GGZ-cliënten in de wijk.

Tijdens de open bijeenkomsten worden ook door de deelnemers gemaakte Forumtheaterscènes gepresenteerd. De scènes gaan over actuele en urgente knelpunten in de zorg, in de wijk, in de samenleving, zodat er een dialoog plaats kan vinden over echte verandering.

Heeft u belangstelling om een workshop bij te wonen? Neem dan contact op met Formaat.

Formaat voert Theateratelier Rotterdam Delfshaven & Rotterdam Zuid uit in samenwerking met Pameijer, een zorginstelling uit de regio Rijnmond die dagelijks meer dan 4.000 mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek ondersteunt.