Theateratelier Bloemhof

Interactieve workshops over de kracht van Zuid

Theateratelier Bloemhof is een groep bewoners uit Bloemhof en omstreken die in een kwetsbare positie terecht gekomen zijn. De groep komt wekelijks bijeen en maakt theater over dingen die spelen. Elk half jaar organiseren we een themabijeenkomst over een onderwerp dat speelt in de groep. Het Theateratelier is een ruimte waar de kennis van ervaringsdeskundigen gedeeld wordt om bottum-up veranderingsprocessen in gang te zetten. Ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid staan centraal.

Theateratelier Bloemhof werd van 1999 t/m 2019 uitgevoerd door Formaat in samenwerking met verschillende partners in de wijk en mede mogelijk gemaakt door de stichting Bevordering van Volkskracht en de Gemeente Rotterdam.