The Last Resort

Het project werd uitgevoerd door bewoners en medewerkers van de Beschermd Wonen (BW) voorziening van Pameijer in de deelgemeente Rotterdam-Feijenoord. De BW Strevelswijk, zoals hij genoemd wordt, is een gebruikers-BW, d.w.z. dat het gebruik van alcohol en drugs (en gamen, omdat er ook een gameverslaafde bewoner is) onder bepaalde voorwaarden gedoogd wordt. De bewoners hebben een dubbele diagnose: zowel psychiatrisch als verslavingsgerelateerd. Daarnaast zijn de meesten van hen dakloos geweest.
Aanleiding voor het project was een evaluatieonderzoek naar het eerste jaar van de BW. Doel van het Forumtheaterstuk was om aandacht te vragen voor de positieve effecten én voor de knelpunten van een gebruikers-BW.

Aan het werkproces zoals dat in de maanden november 2009 t/m januari 2010 heeft plaatsgevonden, hebben 8 bewoners en 2 begeleiders deelgenomen. Er werden diverse technieken gebruikt die leidden tot het in beeld brengen van de eigen verhalen van de deelnemers. Het resultaat was een serie aangrijpende vertellingen van mensen met een lange en bewogen geschiedenis, die op dit moment in de BW Strevelswijk een rustpunt gevonden hebben. Tegelijkertijd zeggen deze mensen ook dat een combinatie van vooroordelen (buurt en soms familie), minachting (m.n. artsen) en onmacht of desinteresse (hulpverlening/instanties) juist weer veel onrust veroorzaakt. Een deel van de psychiatrische crises zou weleens te maken gehad kunnen hebben met de oplopende frustratie van mensen die nooit gehoord worden.

De voorstelling werd in 15 repetities gemaakt, een onvoorstelbaar knappe prestatie van de deelnemers en het productieteam.

Resultaten

Op 22 januari 2010 werd de voorstelling The Last Resort gespeeld in wijkcentrum Het Klooster in Rotterdam-Zuid voor ruim 70 begeleiders en managers van Pameijer, Bavo Europoort en BoumanGGZ. Aansluitend werd via Beeldentheater een analyse gemaakt van de problematiek van mensen met een dubbele diagnose.

Een uitgebreide evaluatie van het productieproces is in het voorjaar van 2010 aan de directie van Pameijer aangeboden.

De bewoners hebben elkaar tijdens dit proces beter leren kennen en misschien ook een ander beeld van zichzelf gekregen. Het applaus en de complimenten na de voorstelling hebben veel betekend. Dergelijke effecten zijn een meerwaarde van een Theateratelier. Als vervolg op dit project is in september 2010 een Theateratelier in Rotterdam-Zuid gestart.