Stadsdialoog Spangen

NIEUWE verbindingen tussen bewoners in sPANGEN

Formaat trekt Spangen in! In het voorjaar van 2017 reizen we door de buurt en gaan interactief het gesprek aan met diverse bewoners. In workshops op diverse locaties in wijk ontmoeten bewoners elkaar en zetten we samen in beeld wat er speelt. Met onze mobiele huiskamer rijden we door de wijk en staan we op pleinen waar we met bewoners schilderen, vuur maken, koffie en thee drinken. En ondertussen hebben we het over wie je bent, hoe je in Spangen terecht gekomen bent, wat je belangrijk vindt voor de wijk en wat de krachten en uitdagingen zijn.

Een groep bewoners werkt die verhalen vervolgens samen met het Stadsatelier van Formaat uit tot forumtheater scenes. Tijdens twee Stadsdialogen op 14 en 23 mei gaan we rondom deze scenes met elkaar in dialoog. Om te vieren dat we trots op Spangen zijn, te kijken welke verandering er nodig is en te onderzoeken hoe we die met elkaar bereiken. Samen maken we de wijk!

WAAR En WANNEER

Zondag 14 mei – 16.00-17.30 uur
Spang, Laanslootseweg 22 (aansluitend gezamenlijk eten)

Dinsdag 23 mei – 19.30-21.00 uur
Westervolkshuis, Spartastraat 1 (vooraf gezamenlijk eten om 18.00 uur)

Toegang is gratis
Bijdrage maaltijd is €3,50
Reserveren voor de maaltijd is verplicht, graag aanmelden via deze pagina: reserveren.

de verhalen

De onderwerpen die naar boven gekomen zijn en centraal staan tijdens de stadsdialogen: hoe spreek je elkaar aan, afval op straat, overlast, plezier maken, jongeren die werk/stage willen, spanningen, hoe nieuwkomers zich thuis kunnen voelen, groepsvorming, activiteiten organiseren, opkomen voor elkaar en klaarstaan voor elkaar als het nodig is.

Informatie

Woon of werk je in Spangen en wil je meedoen aan een van de activiteiten? Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Formaat.

Samenwerking

Stadsdialoog Spangen wordt uitgevoerd in opdracht van het gebied Delfshaven met co-financiering via het programma WIJ samenleving en middelen die Formaat verwacht te ontvangen via Couleur Locale. We werken nauw samen met bewoners en bewonersorganisaties in Spangen, de Gebiedscommissie Delfshaven, Zowel!, WMO-Radar.

Stadsdialoog Spangen wordt uitgevoerd met de ‘cultural agents for social change’ – een leerwerkgemeenschap met studenten van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Museum Rotterdam, Verhalenhuis Belvedere en Formaat –