Seniorenatelier

Het Seniorenatelier

In april 2012 is het Seniorenatelier in Delfshaven gestart en geeft senioren uit Delfshaven de gelegenheid via spellen en theater hun verhaal te doen. Centraal staan het ontdekken van problemen en uitdagingen van senioren. Gedurende het atelier ontmoeten senioren andere senioren, werken ze aan onderlinge solidariteit en leren senioren over zichzelf, elkaar en hun leefwereld. Via voorstellingen brengen senioren hun verhaal naar buiten.

Elke donderdag wordt er gewerkt van 14.00 tot 16.00 uur in de Werkplaats van Formaat aan de Westzeedijk 513 in Rotterdam.

Voorstellingen

In 2013 speelt het Seniorenatelier de voorstelling ‘Heb je even voor mij’ over mevrouw van Dijk. Haar dochter heeft het druk en heeft weinig tijd voor haar. Ondertussen proberen verkopers haar verzekeringen aan te smeren, want hoe gevaarlijk is het eigenlijk om de ramen te zemen? Centraal in de voorstelling staat hetgeen wat senioren nú aangaat. Gezamenlijk met het publiek wordt actief gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen en problemen die senioren tegen het lijf lopen.

In 2014 spelen het Buurtatelier en Seniorenatelier samen “Scènes uit de Stad”. In deze Forumtheater-voorstelling verkennen jong en oud uit Delfshaven samen de thema’s eenzaamheid, schulden, zorg voor elkaar en anders zijn dan de rest. Kijk in de agenda van Formaat wanneer de voorstelling speelt.

Geinteresseerd?

Er vinden periodiek Open Ateliers plaats, dit zijn workshops die open staan voor (klein)kinderen, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. Heeft u belangstelling om een Open Atelier bij te wonen, of een interactieve workshop of de voorstelling ‘Heb je even voor mij’ te programmeren? Neem dan contact op met Formaat.

Uitvoering

Formaat voert het Seniorenatelier uit in samenwerking met Disck SC&W. Het atelier is gefinancierd door het VSBfonds, Skanfonds, Laurensfonds, Sluyterman van Loo, RCOAK en Volkskracht.

Links en downloads

Klik hier om de flyer van de voorstelling ‘Heb je even voor mij’ te bekijken.