Scènes uit de Stad

Scènes uit de Stad wordt gespeeld door een diverse groep buurtbewoners uit Rotterdam. Zij komen wekelijks bijeen en maken theater over de dingen die spelen in hun leven. Scènes uit de Stad is een verzamelprogramma van verschillende korte Forumtheater scènes die de dagelijkse realiteit van de spelers laat zien en als doel heeft om met een breed publiek de dialoog hierover aan te gaan.

Forumtheater

Het publiek is bij de voorstellingen niet alleen toeschouwer, maar wordt in het interactieve Forum uitgenodigd om mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan over de uitgespeelde problematiek. Zo deelt het publiek kennis met elkaar over hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan, en ontwikkelt strategieën die ze in haar eigen realiteit kan toepassen. Bovendien geven de scènes en de dialoog inzicht in persoonlijke verhalen van buurt en/of lotgenoten.

Thema’s

Momenteel zijn er vier verschillende Forumtheater scènes beschikbaar over:
– Eenzaamheid en criminaliteit bij ouderen
– Zorg voor elkaar en overbelasting van mantelzorgers
– Schulden en uitgaafpatronen
– Anders zijn dan de rest en autisme

Op verzoek kunnen wij ook ieder ander thema behandelen.

BOEKING

Scènes uit de Stad kan ingezet worden bij o.a. publieke debatten, buurtvergaderingen, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals in zorg en welzijn. Scènes kunnen ingezet worden als voorstelling maar ook als workshop-model. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Formaat.