Niet Pluis? Wat doe je dan?

Training voor buurtbewoners

In deze training delen buurtbewoners kennis met elkaar over kwetsbare groepen in de samenleving en signalen waar men op kan letten of het minder goed gaat met iemand. In de training komt aan de orde: Niet pluis? Wat doe je dan? Waar kun je terecht met je signalen/ vragen? Een gedeelte van de training gaat over handelen (handelingsverlegenheid) en doorverwijzen.

Tijdens de training wordt gewerkt rond praktijksituaties via Forumtheater. Hiervoor zijn forumscènes ontwikkeld op basis van vooraf ingebrachte casussen.

Uitgangspunt training

In veel straten en buurten wonen bewoners die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Bewoners die ziek zijn, mensen die veel alleen zijn, hun partner net hebben verloren, niet (meer) zo mobiel zijn, kampen met schulden, psychische problemen kennen enzovoort. Buren en buurtgenoten zijn vaak best bereid om die extra aandacht of wat burenhulp te geven maar hoe weet je nu of het niet goed met iemand gaat? En hoe stap je dan een drempel over, overwin je handelingsverlegenheid? Wat kan je tegenkomen als je een eerste stap zet?

Pilot

In samenwerking met Opzoomer Mee en Zowel! Delfshaven is de training ontwikkeld en wordt in het najaar van 2017 als pilot uitgevoerd. In Rotterdam West onderzoeken we met actieve bewoners van Lief en Leed straten waar ze tegenaan lopen bij het signaleren en doorverwijzen van ‘niet pluis’ situaties.
Wat kwam er in de eerste training zoals voorbij: Waar ligt je eigen grens en wie helpt de overbelaste mantelzorger? Wanneer is hulp bieden bemoeien? Hoe bouw je vertrouwen op, de basis om erachter te komen hoe het met iemand gaat? Wanneer kan je naar welke professionele hulp doorverwijzen? Hoe ondersteun je elkaar als er een onoverbrugbare taalbarrière lijkt te zijn?
Waardevolle inbreng van de wijkagent: “het is voor ons heel belangrijk dat jullie allemaal de ogen van de wijk zijn, schakel ons in want we zijn ook veel op preventie gericht” en de vraagwijzer Huis van de Wijk Pier80: loop daar binnen met een hulpvraag voor jezelf of een ander.

Meer weten?

Neem contact op met Formaat
info@formaat.org | 010-4524045