Wendy de Rijk

Wendy de Rijk

Ik waardeer de kansen die ik heb gekregen (en nog steeds krijg) om mij zelf te ontwikkelen enorm. Deze mogelijkheden zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Graag zet ik mij in voor een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen.

Vanaf januari 2018 ben ik als Programmaleider Participatiepodium actief bij Formaat. Van dichtbij heb ik kunnen zien welke impact de werkwijze van Formaat heeft op de deelnemers. Waar het gaat om persoonlijke groei maar ook meer begrip tussen verschillende bewoners.

Deze baan combineer ik met de functie van Projectleider bij DIA en een bestuursfunctie bij SMDR (een stichting ter bevordering van verdraagzaamheid en tolerantie in Rotterdam).