Thamar Kemperman

Thamar Kemperman

Op de toneelacademie Maastricht ging ik al op zoek naar de betekenis en inzet van theater bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. De eerste jaren na mijn afstuderen werkte ik voornamelijk in ontwikkelingslanden om uiteindelijk in Rotterdam uit te komen en te zien wat er in de marge van onze samenleving gebeurt. In 2007 ging ik bij Formaat aan de slag, eerst als actrice en daarna als joker en procesbegeleider/regisseur. Ik leerde participatief drama technieken toepassen en ontdekte de kracht van beelden, theater en dialoog om nodige veranderingsprocessen in gang te zetten.

De afgelopen jaren heb ik met Formaat allerlei projecten uit mogen voeren met mensen waarvoor de inclusieve samenleving nog geen realiteit is. Ik leerde de leefwereld en behoeftes kennen van mensen met een psycho-sociale achtergrond, jongeren en ouderen uit wijken die als achterstandswijk bestempeld worden, mensen met een verstandelijke beperking, bezoekers van de Pauluskerk, leerlingen van cluster 4 scholen, Rotterdamse vrouwen met allerlei culturele achtergronden. Ik maakte met hen forumtheatervoorstellingen over onderdrukkingsmechanismes uit hun dagelijkse realiteit, leidde de dialogen daarover en begeleidde empowerment gerichte groepsprocessen.

Ik zie in dit werk dagelijks hoe groots kleine stappen kunnen zijn. Hoe belangrijk het is dat er veilige havens zijn waar mensen kunnen zijn wie ze zijn. Hoe sterk en noodzakelijk gezamenlijke kracht is in het verbeteren van posities. Hoe prachtig stemmen kunnen klinken die te weinig gehoord worden. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik in dit werk leer van de mensen en verhalen die ik tegenkom. En bevlogen om nog veel meer maatschappelijke ongelijkheid in beeld te brengen en aan de kaak stellen richting een inclusieve samenleving.