Irma Hazeleger

Irma Hazeleger

Irma Hazeleger

Bijdragen aan een gesmeerd verloop, fungeren als de verbindende schakel, daar geniet ik van. Het organiseren van werkzaamheden, het flexibel schakelen tussen lopende aangelegenheden, het deskundig informeren van collega’s en klanten loopt als een rode draad door mijn curriculum vitae. In de loop der jaren heb ik mijzelf ontwikkeld tot iemand die goed het overzicht weet te bewaren en feilloos aanvoelt hoe met de (gestelde) prioriteiten om te gaan.

Irma is mede oprichter van Stichting Formaat (1999). Zij ondersteunt het artistieke team bij het voeren van de administratie, organisatie, publiciteit en kwaliteitsborging.

Ook werkt ze mee aan ontwikkeling, financiering, aansturing en realisatie van projecten binnen met partners afgesproken termijnen en budgetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

2DO (2021-heden) een project waarbij jongeren werken aan een beter, rechtvaardiger Rotterdam. Dat doen ze via zelf ontwikkelde interventies en theaterwerkvormen, waarmee ze in Rotterdamse wijken andere jongeren uitdagen om over moeilijke thema’s in gesprek te gaan en er samen oplossingen voor te zoeken.

Participatiepodium Rotterdam (2016-heden) Doorlopend programma met Theaterateliers in verschillende Rotterdamse wijken, een maandelijkse Open Space en het centrale Stadsatelier. Ontmoeting, empowerment, creativiteit en dialoog staat centraal.

Women in Charge (2020) Een samenwerking met ArtLab Suriname waarin de methodieken beeldentheater en forumtheater zijn overgedragen aan een mix van theatermakers, docenten, groepswerkers en sociaal werkers, en integratie hiervan in de activiteiten van Art Laboratorium Suriname.

Organiseren en coördineren van het Theatre of the Oppressed Festival (2015) in Rotterdam. Apotheose van onze samenwerking binnen het E-motive programma met Jana Sanskriti uit India, CTO Maputo uit Mozambique en Combatants for Peace uit Palestina / Israël. Het festival werd door 100 verschillende deelnemers uit 19 landen en 5 continenten bezocht.

Grassroots Peacebuilding/ Over de Brug (2013-2015) Een uitwisselingsproject tussen Formaat en Combatants for Peace uit Palestina / Israël. Doelstelling van de uitwisseling was om de werkwijze van Combatants for Peace, die wordt gebruikt om conflict en polarisatie aan te kaarten door middel van participatieve vormen van theater, te introduceren en aan te passen aan de Nederlandse context.

Irma Hazeleger