Irma Hazeleger

Irma Hazeleger

Irma Hazeleger

 

 

 

 

Irma is mede oprichter van Stichting Formaat (1999). Zij ondersteunt het artistieke team bij het voeren van de administratie, organisatie, publiciteit en kwaliteitsborging.

Ook werkt ze mee aan ontwikkeling, financiering, aansturing en realisatie van projecten binnen met partners afgesproken termijnen en budgetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Women in Charge (2020) Een samenwerking met ArtLab Suriname waarin de methodieken beeldentheater en forumtheater zijn overgedragen aan een mix van theatermakers, docenten, groepswerkers en sociaal werkers, en integratie hiervan in de activiteiten van Art Laboratorium Suriname.

Participatiepodium Rotterdam (2016-heden) Doorlopend programma met Theaterateliers in verschillende Rotterdamse wijken, een maandelijkse Open Space en het centrale Stadsatelier. Ontmoeting, empowerment, creativiteit en dialoog staat centraal.

Organiseren en coördineren van het Theatre of the Oppressed Festival (2015) in Rotterdam. Apotheose van onze samenwerking binnen het E-motive programma met Jana Sanskriti uit India, CTO Maputo uit Mozambique en Combatants for Peace uit Palestina / Israël. Het festival werd door 100 verschillende deelnemers uit 19 landen en 5 continenten bezocht.

Grassroots Peacebuilding/ Over de Brug (2013-2015) Een uitwisselingsproject tussen Formaat en Combatants for Peace uit Palestina / Israël. Doelstelling van de uitwisseling was om de werkwijze van Combatants for Peace, die wordt gebruikt om conflict en polarisatie aan te kaarten door middel van participatieve vormen van theater, te introduceren en aan te passen aan de Nederlandse context.

Irma Hazeleger