Resultaten Stadsdialogen

Vanuit Formaat vinden we het belangrijk om onze ervaringen en resultaten van verschillende projecten te delen met een groter publiek en beschikbaar te stellen voor de stad. Graag nodigen wij u dan ook uit om kennis te komen maken van de voorlopige resultaten van het project: “Co-creatie in Crooswijk”.

Wanneer en Waar

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 februari van 16.00 tot 18.00 uur bij Stichting Formaat aan de Westzeedijk 513, Rotterdam.

Aanmelden

We horen graag of u komt:

Aantal:

Naam*:

E-mailadres*:

Telefoonummer:

Organisatie:

(Velden met een * zijn verplicht)

Het afgelopen half jaar is er door Stichting Formaat, in nauwe samenwerking met DOCK, met een grote groep jongeren, vrouwen en mannen gewerkt in Oud-Crooswijk. Dit is uitgemond in twee druk bezochte wijkdialogen die gingen over belemmeringen, dilemma’s en de positie van bewoners in de wijk. Met als vraag: Wat is er nodig om het tij te keren, en hoe kunnen de bewoners van Nederlands armste wijk zich mobiliseren en in co-creatie treden met haar beleidsmakers en professionals?

Het project en de jongerengroep in het bijzonder is op de voet gevolgd door onderzoekers dr. Stijn Sieckelinck, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en dr. Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland, van het onderzoeksproject Autoritatieve Allianties, opvoedpraktijken voor veerkrachtige identiteiten. Stijn en Femke hebben het gehele proces gevolgd in Oud-Crooswijk en presenteren de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek.

PROGRAMMA

15.45 – 16.00      Inloop.
16.00 – 17.30      Inhoudelijk programma met:

  • Korte inleiding over het project, gevolgd door een interview met de jongeren en de jongerenwerkers van DOCK, en Luc Opdebeeck, artistiek leider Formaat.
  • Presentatie voorlopige resultaten onderzoek Autoritatieve Allianties door Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks.
  • Q&A met de zaal.

17.30 – 18.00      Netwerkgelegenheid.

Graag gaan we met u in gesprek over wat wij kunnen leren van dit project. Wat er nodig is om een proces van co-creatie goed vorm te geven? En hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft. Wij rekenen hierbij wij op uw actieve inbreng!

Wij hopen om u te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet,
Het team van Stichting Formaat