Algemene informatie

Binnen het Participatief Drama is het door Augusto Boal ontwikkelde Theatre of the Oppressed ons basisgereedschap. Met Beeldentheater worden maatschappelijke problemen geanalyseerd en verhalen verteld. Forumtheater biedt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar alternatieven voor steeds terugkerende mechanismen. Via de Rainbow of Desires ontdekken mensen hun innerlijke belemmeringen en krijgen ze inzicht in hoe deze te overwinnen. Legislatief Theater geeft mensen een politieke stem en via de Esthetiek van de Onderdrukten vinden mensen aan de onderkant van de samenleving een krachtig uitdrukkingsmiddel.

In het Participatief Drama worden al deze processen begeleid door de Joker. De Joker onderzoekt, activeert, stimuleert dialoog, zet aan tot nadenken én handelen. Een Joker begeleidt procesmatige workshops en maakt voorstellingen. Tijdens het inspringgedeelte van een voorstelling is de Joker de ceremoniemeester; hij of zij stimuleert en kanaliseert de dialoog tussen de zaal en het podium. In de opleiding Participatief Drama komen al deze rollen van de Joker aan bod.

VOOR WIE?

Voor iedereen die werkt met groepen en geïnteresseerd is in het gebruik van drama en theater als hulpmiddel bij dialoog en sociale activering; leerkrachten, groepsleiders, welzijnswerkers, dramatherapeuten, ervaringsdeskundigen, theatermakers, jongerenwerkers. De opleiding is praktijkgericht, opgedane kennis kan direct ingezet worden.

TRAINER

De opleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door
Luc Opdebeeck, artistiek directeur bij Formaat. Hij werkt sinds 1989 met Participatief Drama en heeft jarenlange ervaring met het geven van trainingen. Ook in het buitenland geniet hij als trainer bekendheid en was o.a. actief in Spanje, Kroatië, Servië, Moldavië, Zuid-Afrika, Laos, India en Mozambique. Luc is co-auteur van de boeken De mens in de Hoofdrol en Een scene schoppen.

PARTICIPATIEF DRAMA IN DE PRAKTIJK

De wisselwerking tussen praktijk en opleiding is groot. Door input van mensen uit het werkveld ontwikkelt Participatief Drama zich zoals het bedoeld is; vooral in de praktijk. Door deze continue uitwisseling en de daaruit voortkomende aanvullingen en vernieuwingen sluiten de aangeboden technieken goed aan op de dagelijkse praktijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Aanpassingen van Slimm! voor o.a. werken in vrouwengevangenissen en in het onderwijs. Het gebruik van Beeldentheater als voorstellingsmethodiek. De introductie van Forumtheater in de sportwereld, het Cluster 4-onderwijs, Justitiële Jeugdinrichtingen en het jongerenwerk. De ontwikkeling van Participatief Drama als reïntegratiemethodiek voor dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische achtergrond en als empowerment instrument toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking.

LOCATIE

Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
Westzeedijk 513, 3024 EL Rotterdam

INSCHRIJVEN

Inschrijven gaat via een formulier. Deze is te downloaden van onze website, evenals de Studiehandleiding Participatief Drama.

Formaat is CRKBO geregistreerd.