Crooswijk in beweging

Bevlogen dialogen over wat er speelt in Crooswijk

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Crooswijk. Samen met verschillende groepen bewoners brachten we de afgelopen maanden in beeld wat er speelt in de wijk. Tijdens twee stadsdialogen op 24 en 29 januari 2019 in de Nieuwe Branding speelden jongeren en vrouwen hún verhaal. “Wat een talent!” zegt een van de toeschouwers aan het einde van de dialoog “en met jullie talent zet je deze gesprekken op gang, die zo belangrijk zijn om met elkaar te voeren”

De scenes gaan over lastige vragen. Waar liggen mijn kansen? Hoe kom ik uit de geldzorgen? Kan ik hier blijven wonen? Hoe verbeteren we het contact tussen jongeren en politie? Wie is de echte Crooswijker? Hoe staan we samen sterk? Onder de gesprekken na afloop zit vuur. Bewoners zijn geraakt. Door achterstallig onderhoud in woningen waar niets aan gedaan wordt. Door steeds maar weer aangehouden te worden door de politie op basis van je huidskleur. Door het niet kunnen vinden van stageplekken en werk. Door de bureaucratische muren waar je in vast loopt met een hulpvraag. Door de samenstelling van de buurt die snel veranderd. Doordat alles duurder wordt, parkeervergunningen zijn bijna verdubbeld terwijl je je auto nergens kwijt kan.

Er lijkt een gevoel te heersen dat je toch niks kan veranderen. Daar komt gedurende de avonden langzamerhand beweging in. Terug naar de kracht van samen in opstand komen voor onrecht, zoals in de jaren ’30 en ’70. Op de vraag “Wie wil hier verder mee, nu we ons bewust zijn van wat er leeft tot actie voor verandering overgaan” steekt het merendeel van de Crooswijkers de hand in de lucht. Dus we gaan verder, van beweging naar actie. Want die blijkt nodig! Komende maanden zetten we de groepen voort, gaan we dieper in op al die onderwerpen die we nu naar boven gehaald hebben. Verder in contact met bewoners, woningcorporaties, politie, hulpverleners. Om de bottum up verhalen en ideeën verder door te laten klinken en gezamenlijk actieplannen voor de toekomst te maken.

Wij hebben Crooswijk leren kennen de afgelopen maanden en zijn trots. Op de kracht, de directheid, het wantrouwen dat vertrouwen kan worden, de actie bereidheid, de saamhorigheid. Dank Crooswijkers en alle betrokken professionals voor jullie inzet en energie, talent! Daar gaan we nog veel meer van laten horen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wendy de Rijk

Stadsdialoog Crooswijk is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, DOCK en Formaat.