Studio Maia

Studio Maia is een interactief platform waar ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid centraal staat voor, door én met vrouwen en heeft als doel het uitbreiden en versterken van sociale netwerken van vrouwen.

De wekelijkse workshops zijn gericht op het delen van verhalen en overwinnen van innerlijke blokkades van de deelnemers. In de workshops worden praktijksituaties nagespeeld en geoefend die de mensen zelf aandragen. Er wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.

De vrouwen van Studio Maia komen wekelijks bij elkaar. We ontbijten samen, delen kennis over hoe we met dingen om kunnen gaan en hebben het over thema’s die voor ons belangrijk zijn. Theater wordt ingezet om onderwerpen zoals opvoeding, geluk, gezondheid, stress, werk zoeken, geld, de toekomst van onze kinderen in beeld te brengen.

In Studio Maia wordt niet geduwd, wel uitgedaagd. Je mag je mond open doen en zeggen wat jij vindt. Je mag zijn wie je bent. Je leert nieuwe mensen kennen en werk aan je zelfvertrouwen. Beweging en plezier zijn gegarandeerd.

Waar en Wanneer

In Rotterdam zijn er twee groepen:

Huiskamer van de Wijk Riederkwartier
Stichtseplein 2, Rotterdam
Elke dinsdagochtend van 9.00-11.30 uur

De Nieuwe Branding
Isaäc Hubertstraat 153, Rotterdam
Elke woensdagochtend van 9.00-11.30 uur

Meer Info

Thamar Kemperman | 06-28234523

Dit programma wordt door Formaat uitgevoerd in samenwerking met DOCK en is mede mogelijk gemaakt met financiering binnen het programma WIJsamenleving van de gemeente Rotterdam.