Participatiepodium Kralingen-Crooswijk

Van verhaal naar actie!

Hoe ziet de ideale toekomst van Kralingen-Crooswijk eruit? Deze vraag stellen we in workshops met vrouwen, mannen en jongeren. Om vervolgens in ‘Stadsdialogen’ te bespreken wat er nodig is om dat te realiseren. Wat kunnen we zelf en wat hebben we daarbij nodig van anderen.

Via kunstzinnige theatrale presentaties en workshops worden maatschappelijke thema’s bespreekbaar gemaakt. Deelnemers maken kennis met andere vormen van besluitvorming en manieren om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving en de politiek. Op basis van de inbreng van publiek worden oplossingen uitgespeeld waardoor een dialoog op gang komt en handelingsperspectieven onderzocht. In dit participatieproces wordt er samen gekozen voor de gewenste verandering.

Theaterateliers

Met de verschillende groepen wordt er gewerkt in Theaterateliers. In de Theaterateliers ligt de focus op empowerment, participatie en het delen van verhalen. In wekelijkse workshops worden praktijksituaties gespeeld en geoefend rond thema’s die de mensen zelf aandragen. Verhalen worden getransformeerd naar forumtheaterscenes die vervolgens ingezet worden bij themabijeenkomsten en stadsdialogen.

De vrouwengroep is onderdeel van Studio Maia, een beweging van Rotterdamse vrouwen. Vrouwen die voor zichzelf en de ander opkomen. Vrouwen die elkaar helpen groeien en leren van en met elkaar.

Bij de jongeren groep is er extra aandacht voor ontwikkeling van de eigen identiteit. Veel jongeren voelen zich bijvoorbeeld Crooswijker maar worden niet door iedereen zo gezien. Met theater en spel ervaren zijn hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zij geen slachtoffer zijn van hun omstandigheden maar onrecht agenderen in dialoog en samen met anderen manieren onderzoeken om de situatie van zichzelf en andere jongeren te verbeteren. Op deze manier wordt de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering verminderd. Creativiteit wordt ingezet om met elkaar veranderingsprocessen in gang te zetten en zowel persoonlijke doelen als gezamenlijke doelen voor de wijk te realiseren.

StadsdialoGEN

Begin 2019 hebben twee bevlogen stadsdialogen plaatsgevonden over wat er speelt in de wijk. Thema ’s die naar voren kwamen waren o.a. wonen, contact tussen bewoners en politie, omgaan met discriminatie, hoe vergroot je de kansen voor iedereen, wijkeconomie en de kloof tussen bewoners en overheid. In het vervolgtraject vertalen we de uitkomsten van de stadsdialogen in actie. Hierdoor worden resultaten verduurzaamt en impact vergroot en hiermee creëren we veerkrachtige community’s en rolmodellen voor de jeugd.

Participatiepodium KRALINGEN-Crooswijk is:

  • Eigenaarschap voor verandering in de wijk
  • Versterken lokale democratie
  • Vergroten cultuurparticipatie
  • Duurzaam versterken veerkrachtige community’s
  • Rolmodellen voor de jeugd
  • Invloed op besluitvorming door legislatief theater.

Onderzoek

Het theateratelier met jongeren maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject Autoritatieve Allianties, opvoedpraktijken voor veerkrachtige identiteiten. Het onderzoek wordt gevoerd door dr. Stijn Sieckelinck, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en dr. Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland

Samenwerking

Dit programma wordt door Formaat uitgevoerd in samenwerking met DOCK Kralingen-Crooswijk en is mede mogelijk gemaakt met financiering van de gemeente Rotterdam en Fonds ZOZ.

MEER INFO

Luc Opdebeeck | 06-51177453