Werken bij Formaat

Welkom op onze vacature pagina

Het team van Formaat bestaat uit een kleine staf aangevuld met freelancers, vrijwilligers, stagiairs en medewerkers op projectbasis. Op dit moment staan de volgende vacatures open:

Bestuursleden

Ben jij maatschappelijk betrokken? Heb jij affiniteit met mensen in de marge van de samenleving? Wordt jij warm van begrippen als solidariteit, respect, dialoog, inclusie en medemenselijkheid? Wordt dan bestuurslid bij Formaat! Wegens het aftreden van één van de bestuursleden en uitbreiding van het huidige bestuur is Formaat op zoek naar twee bestuursleden. Lees verder

Programmaleider

Voor uitbreiding van het programma Participatiepodium Rotterdam zijn wij op zoek naar een programmaleider.
Voornaamste taak en doel van deze nieuwe functie is om de visie en het strategisch beleid van dit stedelijk programma door te ontwikkelen, en positionering binnen het gemeentelijke netwerk en ambtelijk apparaat op verschillende beleidsterreinen en programma’s. Lees verder