Vredesambassade

Verspreid over het hele land ontstaan er initiatieven om vrede en geweldloosheid te stimuleren door middel van Vredesambassades, een initiatief van het Ministerie van Vrede. Formaat is de eerste Vredesambassade in Rotterdam. Het Ministerie van Vrede is een initiatief van IKV Pax Christi en is gefinancierd door het V-Fonds.

Bij Formaat staat het creëren van een dialoog met diegene waar het daadwerkelijk om draait centraal. Niet alleen door te praten, maar voornamelijk door samen te doen. Door de dialoog aan te gaan in en tussen individuen en groepen bieden wij de mogelijkheid om de stem van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te laten horen.

De samenwerking met het Ministerie van Vrede is een erkenning van het werk dat Formaat reeds 15 jaar doet, zowel op lokaal, landelijk als internationaal niveau. Daarnaast geeft het een extra stimulans om onze diverse activiteiten voort te zetten.

Links en downloads

Ministerie van Vrede