Activiteiten

Formaat hanteert verschillende werkvormen om haar doelen te bereiken. Met Forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden, willen wij mensen activeren en tot een actieve dialoog aanzetten. Met Beeldentheater, waarbij met levende beelden wordt gecommuniceerd, willen wij mensen helpen bij het analyseren van situaties waarin zij zich belemmerd voelen in hun mens-zijn. Met samengestelde technieken willen wij mensen gericht ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen.

Hieronder vindt u een overzicht van lopende programma’s.

Aller oogen gericht op Kwatta

60 plussers delen verhalen en ervaringen. Kwatta is gericht op het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement.Stadsdialoog Spangen

Theater en dialoog in Rotterdam West om bestaande en nieuwe verbindingen in de wijk te verstevigenStudio Maia

Interactieve workshops met vrouwen. Ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid staat centraal.Stadsatelier

Forumtheater en interactieve dialoogbijeenkomsten voor publieke debatten, buurtvergaderingen, conferenties, buurtactiviteiten, op scholen, bij ouderavonden in het onderwijs of training van professionals en vrijwilligers.Open Space

Elke maand gaan de deuren van de werkplaats wagenwijd open voor een avondje Participatief Theater. Ontmoeting staat centraal, iedereen is welkom.Participatiepodium Rotterdam

Interactief platform waar ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid centraal staatTheateratelier Bloemhof

Interactieve theaterworkshops over de kracht van Rotterdam Zuid. Beweging en plezier gegarandeerd.Theateratier Pauluskerk

Workshops voor bezoekers en vrijwilligers. Met technieken van participatief drama gaan we via beelden, spel, improvisatie en beweging aan de slag.Regelgevend Theater met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Een voorstelling maken

Een voorstelling op maat maken doen we met communities of met professionele acteurs voor communities.Teamtraining

Workshops

Wij verzorgen workshops over elk gewenst thema voor jong en oud.